Modernisering af specialistuddannelserne og nyt specialistuddannelsesoverblik

 I

Vi er i mål med moderniseringen

Moderniseringen af specialistuddannelserne er nu i mål, og dit nye digitale specialistuddannelsesoverblik er klar til brug i MitDP.

Modernisering af specialistuddannelserne

Sådan kommer du godt i gang

Du finder dit specialistuddannelsesoverblik i MitDP under menupunktet ”Specialistuddannelse”.

Vi håber, at du får glæde af specialistuddannelsesoverblikket, og at du vil have let ved at bruge det. Inden længe kan du på www.dp.dk/specialist finde brugervideoer, som guider dig igennem funktionerne, så du er godt klædt på til at give dig i kast med dit specialistuddannelsesoverblik.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for hjælp og vejledning til din specialistuddannelse.

Hvad kan det nye digitale specialistuddannelsesoverblik?

Dit nye digitale specialistuddannelsesoverblik giver dig bedre overblik over dit specialistuddannelsesforløb og letter ansøgningsprocessen, når du søger specialistgodkendelse.

På baggrund af dine registreringer af kurser, supervision mm. genererer systemet automatisk et overblik over, hvor langt du er i specialistuddannelsen. Du kan se overblikket for alle 10 specialistuddannelser, hvilket gør det enklere for dig at tage stilling til, hvilken specialistuddannelse, du ønsker at søge. Når du opfylder kravene til specialist, giver systemet dig automatisk besked om, at du kan indsende dit specialistuddannelseoverblik til godkendelse.

Specialistuddannelsesoverblikket letter også din registrering af kurser. Har du f.eks. deltaget på et kursus i Dansk Psykolog Forenings centrale kursusudbud, vil kurset automatisk fremgå af dit specialistuddannelsesoverblik, uden at du behøver at registrere noget.

Alle dokumenter er overført til det nye system

Hvis du havde oprettet en specialistansøgning i det gamle ansøgningssystem, er alle dine uploadede dokumenter overført til det nye specialistuddannelsesoverblik. Sekretariatet efterregistrerer mange af de overførte dokumenter for dig, så de falder rigtigt på plads i dit specialistuddannelsesoverblik. Du kan derfor opleve, at dit specialistuddannelsesoverblik løbende opdateres. Nogle efterregistreringer vil du selv skulle lave.

Forenkling af regler og ensartethed på tværs af specialistuddannelserne

Som led i moderniseringen er der vedtaget nye retningslinjer for specialistuddannelserne med overgangsordninger til og med udgangen af 2023. Det betyder, at alle, der har planlagt forløb efter de nuværende retningslinjer, kan afslutte specialistuddannelsen som planlagt.
Du finder de nye retningslinjer for specialistuddannelserne på: www.dp.dk/specialist
Her er nogle af de overordnede ændringer, der følger af de nye retningslinjer:
•Forskningsmodulet ændres, så der er flere muligheder for godkendelse af forskningsprodukt, bl.a. som en integreret del af kurset i forskningsmetode.
•De længerevarende uddannelsesforløb, der godkendes til specialistuddannelsen i Psykoterapi, kan fremover påbegyndes, før man er autoriseret. Supervisionstimerne skal fortsat gennemføres som en integreret del af undervisningen og må fortsat ikke indgå som en del af autoriseringsgrundlaget.
•Aktualitetskravet eksisterer fortsat, men med halvering af timekrav og forlænget tid til at opnå det.
•Kompetencekrav til supervisorer og terapeuter i forbindelse med supervision og personligt udviklingsarbejde er ensrettet og forenklet. Det er ligeledes tydeliggjort, hvor mange timer der skal være gennemført med en supervisor med specialistgodkendelse inden for den specialistuddannelse, man er ansøger til.
•Supervisionsbeviset udfases og erstattes af en digital godkendelse af supervision og personligt udviklingsarbejde. Systemet håndterer også godkendelse af forskningsprodukt på denne måde.
•Det fleksible valg ophører med en passende overgangsperiode. Fremover vil enten Voksenmodulet eller Børnemodulet være obligatoriske moduler.
•Tværgående modul bliver 60 timers frit valg af kurser, der er godkendt til modulet.
•Krav til praksis er forenklet for de neuropsykologiske specialer.
•Specialistdiplomet udstedes digitalt. I den forbindelse ændres titlerne på specialistuddannelserne på børneområdet, så de kommer til at hedde børne- og ungeuddannelser.
•Gruppestørrelse til personligt udviklingsarbejde ensartes og ændres fra 12 personer til 8 personer.

MODERNISERING AF SPECIALISTUDDANNELSERNE

Beslutningen om at modernisere specialistuddannelserne blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018. Siden GF2018 er der blevet arbejdet intenst med opgaven, og en vigtig milepæl er nu nået. Undervejs i processen har mange medlemmer i fagnævn og udvalg været involveret. Det har været nødvendigt med en lang proces, da specialistuddannelserne er vigtige for mange medlemmer.

Målet har været at skabe et enklere og mere ensartet indhold i de 10 specialistuddannelser, at digitalisere ansøgningsproceduren og administration samt at skabe et bedre overblik over, hvad der godkendes til specialistuddannelserne. Det nye digitale specialistuddannelsesoverblik er udviklet til at favne alle behov, hvad enten man er i gang med en specialistuddannelse, leverandør af ydelser til specialistuddannelsen i form af supervisor eller kursusarrangør eller arbejder med administrationen som medlem af et fagnævn.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge