Mødes med ministeren

 I

Sundhedsministeriet ligger i det centrale København. Det er højtideligt at skulle til møde her, hvor man ikke bare går ind fra gaden. Indretningen, det blanke mødebord – med ministeren, departementschefen og øvrige embedsmænd på den ene side vis a vis delegationen fra Dansk Psykolog Forening.

Det er os, der har bedt om mødet, ministerens kalender er fyldt, og vilkårene er 30 minutter.

Vi har på forhånd udvekslet punkter til dagsorden og sendt notater, som dækker psykologfaglige pointer. Blandt flere emner ønsker vi at tale om psykologer i psykiatrien, hvordan vi ser behovet for flere her, og hvordan psykiatrien kan bruge dem bedre.

Der bliver lyttet, venligt, men ikke kun høfligt, spurgt begavet ind. Gennem år har vi opbygget gode relationer politisk, bredt netværkene ud, og vi mere end fornemmer, at der bliver taget positivt imod.

Vores evne til at samarbejde er vigtigere end nogen sinde. Det gælder i forhold til alle de involverede faggrupper på de områder, der beskæftiger psykologer. Og mindst lige så vigtigt: samarbejdet om at give borgerne en udredning og behandling af høj kvalitet. Selv om der jo ikke laves ny lovgivning i løbet af denne halve time, oplever vi, at noget rykker.

For hver gang vi mødes med det politiske Danmark – formelt som her eller uformelt som fx på Folkemødet – bygger vi ovenpå. Vores indflydelse stiger. Engang blev vi alt for ofte glemt, når lovforslag og andet gik i høring, nu taler regeringen i sin ny handlingsplan for psykiatriområdet om at indgå i partnerskab med os som en af en håndfuld aktører. Vi vil gerne være synlige, det er et rimeligt medlemsønske. Men vilkårene er også sådan, at det i vid udstrækning er det usynlige arbejde over lange stræk, der bon’er politisk ud.

Under forberedelse er endnu et møde i samme nabolag, denne gang hos socialministeren. Her vil vi gerne drøfte adoption og skilsmisse – det sidste med relation til spørgsmålet om tilbuddene til parterne, når der er børn i den opløste familie.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge