Mød DP’s nye bestyrelse

 I

Flere end 1500 medlemmer valgte at stemme på de opstillede medlemmer til bestyrelsen ved den netop overståede urafstemning, der efter forskrifterne skal finde sted efter foreningens ordinære generalforsamling. Den lå i år 11.-12. september. Her kan du møde DP’s nye bestyrelse.

Eva Secher Mathiasen er genvalgt som formand for 4. gang. Der var ingen modkandidater til formandsposten inden opstillingsfristens udløb, og derfor fortsætter Eva Secher Mathiasen sit formandskab i de næste tre år, som generalforsamlingsperioden varer.

Dea Seidenfaden er ny næstformand. Dea har tidligere siddet som bestyrelsesmedlem i DP fra 2016 og 2018. Hun overtager stafetten fra Nikolai Cerisier Roitmann, der har været i bestyrelsen siden 2016 og senest som næstformand fra 1. marts sidste år. Nikolai genopstillede ikke i år.

Den nye bestyrelse er en kombination af friske og erfarne kræfter, som skal forvalte de beslutninger, der blev truffet på årets generalforsamling. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer; Karla Braga er formand for DP Studerende og Troels Børsholt Rudkjøbing er den anden repræsentant. Derudover er der 5 suppleanter, hvor Arne Grønborg Johansen er 1. suppleant i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse består af:

 • Eva Secher Mathiasen
 • Dea Seidenfaden
 • Caspar Christensen
 • Rose-Marie Mollerup
 • Kristin Munch-Christiansen
 • Caroline Skjoldbirk
 • Mette-Sofie Arnvig
 • Joël C. Boukris
 • Amanda Kusk Jessen
 • Karla Braga
 • Troels Børsholt Rudkjøbing

Bestyrelsessuppleanterne er:

 • Arne Grønborg Johansen
 • Thea Friborg Skjellerup
 • Josephine Løntoft-Jørgensen
 • Rebecca Uldall Nøddelund
 • Christina Holst Holliday

På valg var også medlemmer til Komité for etik og Kritiske revisorer. Her blev Johanne Bratbo valgt som formand for Komité for etik. Der var ikke nogen modkandidater inden opstillingsfristens udløb. Komité for etik består af:

 • Johanne Bratbo
 • Karin Rønnebæk-Kornum
 • Charlotte Boel
 • Line Nørgaard Rasbak
 • Søren Willert
 • Jens Jacob Prasse (suppleant)

Kritiske revisorer består af:

 • Eva Mugge Pinner
 • Alexander Miller
 • Nike Brandt Poulsen (suppleant)

Her kan du møde alle medlemmerne af den nye bestyrelse i DP, Komité for etik og Kritiske revisorer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge