Mølholm Forsikring dækker ikke behandling hos cand.pæd.psych. uddannede

 I

Mølholm Forsikring dækker ikke psykologbehandling hos psykologer med cand.pæd.psych. uddannelse. Dansk Psykolog Forening presser på for en ændring.

Dansk Psykolog Forening er af flere medlemmer blevet gjort opmærksom på, at det private sundhedsforsikringsselskab Mølholm Forsikring pr. 1. januar 2016 har præciseret deres forsikringsbetingelser så det nu fremgår, at deres sundhedsforsikring ikke dækker psykologbehandling hos psykologer med en cand.pæd.psych.-uddannelse.

Dansk Psykolog Forening har meddelt Mølholm Forsikring, at vi ikke ser nogen hverken faglig eller saglig begrundelse for ikke at yde tilskud til behandling hos psykologer med en cand.pæd.psych.-uddannelse.

Psykologer med en cand.pæd.psych.-uddannelse er lovgivningsmæssigt at sidestille med psykologer med en cand.psych.-uddannelse og har derfor ret til at betegne sig som psykolog.

Vi har kontaktet Mølholm Forsikring med disse oplysninger allerede i marts måned 2016, og vi har gennem en skriftlig henvendelse appelleret til, at de justerer deres praksis således, at deres forsikringskunder fremover kan modtage dækning for behandling hos alle psykologer, der er omfattede af psykologloven.

Mølholm Forsikring har meddelt, at de altid kun har brugt cand.psych., at der ikke er tale om ændringer, og at de pt. holder fast i de betingelser, som de altid har haft.

De har desuden oplyst, at de ikke har mulighed for at ændre deres praksis på nuværende tidspunkt, da det vil kræve ændring i deres forsikringsbetingelser. Mølholm Forsikrings forsikringsbetingelserne bliver revideret hvert år til 1. januar. Mølholm Forsikring vil tage spørgsmålet op, når de til efteråret skal kigge på betingelserne. Ændringer i forsikringsbetingelser skal godkendes i Mølholm Forsikrings bestyrelse, så en ændring kan kun komme på tale, såfremt der er enighed i deres bestyrelse.

Dansk Psykolog Forening vil fortsat presse på for at få Mølholm Forsikring til at ændre deres forsikringsbetingelser på dette område.

Spørgsmål og henvendelse om emnet kan rettes til sekretariatet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge