National plan for psykiatrien

 I

Psykiatrialliancen lancerede den 20 januar 2018 en ny national plan for psykiatrien. Alliancen, der består af Dansk Psykolog Forening og 32 andre organisationer og foreninger, vil blandt andet gøre op med forskelsbehandling mellem patienter med psykiske og fysiske sygdomme.

Antallet af borgere, der er i kontakt med psykiatrien, er steget med 47 procent på ti år, mens næsten hver fjerde patient i psykiatrien i dag bliver genindlagt.

– Det er helt afgørende, at alle psykiatriens aktører står sammen og finder bæredygtige løsninger, som sikrer en bedre og mere effektiv behandling fremover, siger Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening.

Hun mener blandt andet, at der bør sættes tidligere ind med forebyggende indsatser over for børn, der viser tegn på psykiske lidelser.
– Og så er der brug for et tættere og mere effektivt samarbejde mellem psykiatrien og det nære sundhedsvæsen, siger hun.

Se Dansk Psykolog Forenings psykiatriplan her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge