Nationale kliniske retningslinjer

 I

Dansk Psykolog indsendte den 29. september 2014 ti emneforslag til de kommende nationale kliniske retningslinjer på baggrund en høringsrunde hos alle foreningens sektioner og selskaber.

Fra 2013 til medio 2016 skal der i alt udformes 50 nationale kliniske retningslinjer med det formål at understøtte ensartede evidensbaserede indsatser på tværs af landet, prioritere i sundhedsvæsnet og sikre vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper. Der er til dato udgivet 14 retningslinjer, mens syv er under udarbejdelse, og 18 er projekteret til udarbejdelse i efteråret 2014 og foråret 2015.

Ud af de 50 retningslinjer er der p.t. 11 retningslinjer tilbage, som endnu ikke har fået tildelt emner. Selvom der er mange andre interessenter end Dansk Psykolog Forening, er det håbet, at et – eller måske et par – af foreningens 10 emneforslag vil blive valgt som emner for nye nationale kliniske retningslinjer.

Hver klinisk retningslinje kan kun indeholde 8-10 velafgrænsede kliniske problemstillinger (såkaldte punktnedslag i patientforløbet), hvilket gør en retningslinje uegnet til at beskrive for store behandlingsområder, såsom hvordan man udreder og behandler flere forskellige angstlidelser (både medicinsk, psykologisk, socialt, tværfagligt osv.). Fokus for foreningens 10 emneforslag har derfor været at få et bedre overblik over, hvordan forskellige problemstillinger udredes og behandles ud fra ikke-farmakologiske interventionsformer. Ikke-farmakologiske interventionsformer rummer psykologiske interventioner, fysioterapeutisk behandling, sociale foranstaltninger osv.; interventioner, som ellers risikerer at stå i skygge af medicinsk behandling, der ofte fylder mere i de store kliniske retningslinjer og referenceprogrammer.

De ti emneforslag anbefaler opdaterede retningslinjer for udredning og ikke-farmakologisk behandling af:

  1. adfærdsproblemer hos børn og unge med erhvervet hjerneskade
  2. angst hos børn og unge
  3. kronisk depression, dobbeltdepression, dysthymi og depression i den ældre befolkning
  4. generaliseret angst
  5. misbrugere med hjerneskade eller øvrig neurologisk dysfunktion
  6. psykiske lidelser forårsaget af andre psykoaktive stoffer end alkohol, inkl. dobbeltdiagnosetilstande
  7. obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
  8. specifikke forstyrrelser af personlighedsstrukturen, ud over emotionelt ustabil personlighedsstruktur
  9. posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) samt andre traumelidelser, inkl. dissociative tilstande
  10. socialfobi

Læs mere om Nationale Kliniske Retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge