Nationale kliniske retningslinjer

 I

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) er faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper – baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. De udarbejdes af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med læger og med høring af relevante organisationer.

Med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 80 mio. kr. i perioden 2012-2015 til at udarbejde 47 nationale kliniske retningslinjer i regi af Sundhedsstyrelsen. Dansk Psykolog Forening blev blandt andre organisationer bedt om at indsende forslag til de resterende 11 emner. Læs her hvilke emner her. De sidste retningslinjer på denne bevilling er nu publicerede.

Herudover udarbejder Sundhedsstyrelsen, jævnfør aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, tre nationale kliniske retningslinjer målrettet sårbare ældre, som forventes færdige medio 2017.

Som følge af den nationale demenshandlingsplan skal Sundhedsstyrelsen ligeledes udarbejde tre nationale kliniske retningslinjer på demensområdet, som forventes færdige i 2018.

Se de nationale kliniske retningslinjer, som har relevans for psykologer nedenfor. Se alle retningslinjer her.

FAKTA

MÅLGRUPPE

Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer, der skal beslutte passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer, samt patienter, som ønsker indsigt.

Formål

At sikre evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende, hensigtsmæssige patientforløb, prioritering i sundhedsvæsenet og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjerne er et element i sikringen af mest mulig sundhed for pengene.

Læs mere på www.sst.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge