Dansk Psykolog Forening har mange netværk, som du kan komme med i. Du er i kraft af dit medlemskab af foreningen allerede medlem af flere!

Foreningen har 16 kredse, 8 sektioner, 33 faglige selskaber og netværk, i daglig tale “De decentrale enheder”.

Her mødes massevis af medlemmer om lokale, ansættelsesmæssige og faglige spørgsmål.

Men de deltager også mere centralt i foreningens politiske arbejde, fx i en række udvalg og fagnævn og i det såkaldte Formandskollegium. Derudover bidrager de med input til foreningens høringssvar og politiske arbejde, når det falder inden for den decentrale enheds område. Og de har via selskaberne mulighed for at få indflydelse på, hvilke fagpersoner der sidder i eksterne arbejdsgrupper, fx i Sundhedsstyrelsen.

Alle netværk ledes af en styrelse, som vælges på en årlig generalforsamling. Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og arbejder selvstændigt med egne vedtægter, budget og aflægger beretning og regnskab.

Selskaberne kan opkræve kontingent af medlemmerne. Rammerne for økonomisk tilskud fra foreningen og opkrævning af kontingent fastlægges af GF.

Klik ind på de forskellige netværks hjemmesider, hvis du vil vide mere om, hvad der foregår. Kontakt styrelserne, hvis du vil være med.

Kredse

Du er medlem i kredsen for dit hovedarbejdssted. Er du uden arbejde, hører du til i den kreds, hvor du bor.

Sektioner

Du er medlem af sektionen for dit hovedarbejdsområde. Er du ansat inden for flere, vælger du selv sektion. Du kan vælge sektion efter interesse, men har kun stemmeret, hvor du naturligt hører til.

Selskaber

Du kan blive medlem af et eller flere af de faglige selskaber i foreningen.

HJÆLP TIL NETVÆRK

Gå til forsiden for de decentrale enheder her.

Her finder du information om digitale netværksrum og hjemmesider.

Du finder desuden hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

Introduktion til Zoom

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge