Kreds Østjylland

Velkommen til Kreds Østjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Styrelsesmedlemmer pr. 17. marts 2021

Formand
Julie Lund
julielundjullun@gmail.com

Næstformand
Christina Steffensen
steffensen.cbs@outlook.dk

Kasserer
Lars Dalsjö
larsdalsjoe@gmail.com

Øvrige styrelsesmedlemmer
Line Kiilstofte
line.kiilstofte@gmail.com

Lennart Kiel
lennartkiel@psy.au.dk

Sophie Helleshøj Buch
Sophiehelleshoej@gmail.com

Suppleant
Anne Rytter Christensen
annerytterchristensen@yahoo.dk

Kontakt kredsen på sikker-mail: kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Arrangementer i Kreds Østjylland

 • Indhold:
  For 3 år siden trådte en ny straffelovsbestemmelse i kraft, som kriminaliserer psykisk vold på lige fod med fysisk vold. Vi har siden set voldssager dømt alene med basis i den psykiske vold, som også er den mest udbredte voldsform. Men hvad er psykisk vold egentlig, hvordan ser den ud, hvad sker der med os når vi udsættes for psykisk vold, og hvordan møder og arbejder vi med det som psykologer?

  På dette fyraftensmøde vil Signe Hegestand tage os med på en udforskende rejse gennem følgende emner:

  – Hvad er psykisk vold?

  – Voldens dynamikker og kompleksitet

  – Forladthedsangst og kærlighedsafhængighed

  – Skyld og skam

  – Tilknytning og genopbygning.

  – Fagområder, hvor vi som psykologer kan have en stor betydning for opdage og nedbringe omfanget af psykisk vold.

  Der vil efter oplægget være mulighed for spørgsmål og fælles debat.

  Om oplægsholder:
  Signe M. Hegestand er klinisk psykolog med egen praksis. Hun har igennem en årrække specialiseret sig i arbejdet med mennesker, der er udsat for psykisk vold og dysfunktionelle relationer. Hun har desuden været med til at kaste lys på voldens psykologiske dynamikker, samt formidlet de problemstillinger og konsekvenser denne type vold har, blandt andet som forfatter til den anmelderroste bog ”Psykisk Vold – Sådan kommer du videre”.

  Program
  Kl. 17-17.10: Velkomst og præsentation

  Kl. 17.10-18.30: Oplæg (med en lille pause undervejs)

  Kl. 18.30-19.15: DP giver sandwich

  Kl. 19.15-20: Spørgsmål og debat

  Tilmelding og pris
  Arrangementet er gratis. Der er begrænset antal pladser (50 personer).

  Tilmelding sker ved at sende mail til kredsoestjylland@dp-decentral.dk

  Grundet ferie kan der gå længere tid, før du modtager bekræftelse på din tilmelding.

  Tid og sted:
  Dato: 24/5 kl. 17-20.
  Dansk Psykolog Forening, Aarhus
  Åboulevarden 31, 2 sal
  8000 Aarhus C

Tilmeldingsprocedure til kurser og arrangementer i Kreds Østjylland

Tilmelding:
Tilmelding til kredsens kurser og seminarer sker elektronisk via e-mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk med angivelse af navn, adresse, arbejdssted og medlemsnummer i DP. Der er fortrinsret for medlemmer af Kreds Østjylland. Tilmeldingen er bindende og optagelse sker efter “først-til-mølleprincippet”. Når du optages på kurser, vil du modtage en mail med oplysninger om betaling mv. Hvis der er ledige pladser, er det muligt at tilmelde sig helt op til kursusstart, der er dog krav om at betalingen skal være registreret inden kursusstart på kredsens bankkonto.

Betaling
EAN fakturering er ikke muligt.
Kursusgebyr overføres via bank, og der skal anføres navn og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Såfremt disse oplysninger mangler kan vi ikke registrere din indbetaling og dermed holde din plads.

Fyraftensmøder og andre gratis arrangementer i kredsen
Vi tilstræber at der er kaffe, te, vand og ofte også en sandwich eller kage til arrangementer i kredsen. Man kan komme selv om man ikke har nået at tilmelde sig, men af hensyn til foredragsholdere mv. er der tilmelding til arrangementer på mail kredsoestjylland@dp-decentral.dk.

Lokaler
Kurser og arrangementer afholdes fortrinsvis i DJ’s og DP’s lokaler i Fiskergade.:
Dansk Psykolog Forening
Fiskergade 41, 4. sal
8000 Århus

Ved større arrangementer bruger vi som regel lokaler i Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2 (Stakladen). Det vil fremgå af annonceringen, hvor kurset/arrangementet afholdes.