Kreds Københavns Amt

Velkommen til Kreds Københavns Amts side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Vores målsætning er at arrangere kurser på højt fagligt niveau om aktuelle teoretiske emner, hvor alle psykologer i de forskellige psykologfunktioner i kredsen bliver tilgodeset. Samtidig bestræber vi os på at prissætte kurserne på et rimeligt niveau, så flest muligt kan deltage i kurserne.

Kredsens formål er også at fremme samarbejdet mellem psykologer i forskellige psykologfunktioner i kredsen, således har vi i forbindelse med vores kurser budt på frokost og morgenkaffe for at fremme uformelt kollegialt samvær mv. – alt sammen for at tilgodese kredsens formålsparagraffer.

Kredsens kommende aktiviteter kan ses her på siderne.

Med venlig hilsen
Kredsstyrelsens formand
Niels Juul

Styrelsesmedlemmer i kredsen

Kredsen kan kontaktes på sikker mail: kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk

Formand
Niels Juul
Tlf. 31 90 58 90

Næstformand
Liselotte Henningsen
Privat praksis i Gentofte
Tlf. 26 82 67 44

Kasserer
Bettina Bryde Terp

Stine Thomsen
PPR Center Ishøj-Vallensbæk

Jimmy Diksen Jensen
PPR Roskilde
Tlf. 29 12 53 60

Arrangementer i Kreds Københavns Amt

  • En gratis kursusdag med psykolog, PhD Sarah Daniel

  Fredag d 2. september 2022 kl. 9.00 – 16.00 i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, kbh. Ø

  Når vi arbejder som psykologer i forhold til mennesker, der er pressede eller i krise, kommer tilknytningstemaer og -dynamikker ofte i spil – hos vores klienter og hos os selv. På denne kursusdag vil vi beskæftige os med samspillet mellem, hvad klienter tilknytningsmæssigt sætter i spil i relationen til os, og hvordan vi agerer og reagerer på dette. Vi vil dykke ned i spørgsmålet om, hvad det, vi som psykologer selv har med os på tilknytningsområdet, betyder for os i vores arbejde – både for vores muligheder og udfordringer i det daglige arbejde, og også for vores trivsel og holdbarhed i arbejdet som psykolog.

  Underviser:

  Sarah Daniel er autoriseret psykolog, PhD, Specialist i psykoterapi. https://sarahdaniel.dk

  Udgivelse fra 2021 https://sarahdaniel.dk/ny-bog-tilknytning-og-omsorgsarbejde/

  Tilmeldingen foretages ved, at skrive til kreds.kbh.amt@dp-decentral. KURSET ER GRATIS.

  Det er bindende tilmelding. Kun individuelle tilmeldinger godtages. Max 50 deltagere.

  Tilmeldingen skal ske inden søndag d 14. august 2022. Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn, arbejdssted (hvis man er i job) og medlemsnummer i DP, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.

  Husk, der er morgenmad fra kl. 8.30 og en times frokost kl. 12, samt kaffe og kage om eftermiddagen. Oplys venligst særlige hensyn vedrørende kost.