Kreds Københavns Omegn

Velkommen til Kreds Københavns Omegns side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Vores målsætning er at arrangere kurser på højt fagligt niveau om aktuelle teoretiske emner, hvor alle psykologer i de forskellige psykologfunktioner i kredsen bliver tilgodeset. Samtidig bestræber vi os på at prissætte kurserne på et rimeligt niveau, så flest muligt kan deltage i kurserne.

Kredsens formål er også at fremme samarbejdet mellem psykologer i forskellige psykologfunktioner i kredsen, således har vi i forbindelse med vores kurser budt på frokost og morgenkaffe for at fremme uformelt kollegialt samvær mv. – alt sammen for at tilgodese kredsens formålsparagraffer.

Kredsens kommende aktiviteter kan ses her på siderne.

Med venlig hilsen
Kredsstyrelsens formand
Niels Juul

Arrangementer i Kreds Københavns Omegn

 • Generalforsamling og Foredrag

  Foredrag med psykolog Lars J. Sørensen: ”SELVGLAD”,

  Om menneskers livslange ægteskab med sig selv.

  Den 17. marts 2023 i Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, 2100 Ø.

  Kl. 15.30-17.30 holder Lars J. Sørensen foredrag ud fra sin bog ”Selvglad” fra 2018. Ordet ’selvglad’ er mest et skældsord. Det er paradoksalt, når nu det at være glad for sig selv og være i balance er så vigtigt for at kunne møde omverdenen og andre mennesker med nærvær og åbent sind.

  Lars J. Sørensen viser i sin bog hvordan det at være glad for sig selv handler om at have en god og nærværende relation til sig selv, ligesom man kan have  gode relationer til andre. Derfor er det netop relationerne og måden, vi er sammen på, der er i fokus i denne personlige og livskloge bog.

  Psykolog Henrik Tranberg siger at ”bogen er et vigtigt bidrag, hvis vi selv – som terapeuter og mennesker – har en intention om at vise andre deres betydning som sig selv. Ja, så fordrer det, at vi selv har et godt ægteskab med os selv; at vi kan rumme os selv for derved at finde hjem til os selv. Kun derved kan vi vise andre vejen hjem til sig – slet og ret ved at vi kan være sammen med dem i nuet, fordi vi kan være sammen med os selv.”

  LARS J. SØRENSEN er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og har 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Han har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og i privat praksis, og han har gennem mange år undervist på forskellige psykoterapiuddannelser.

  Kl. 17.45 – 18.45  generalforsamling

  Du kan overvære generalforsamlingen online:

  Deltag via en browser (helst Google Chrome): https://my.meetings.vc/meet/89356174/

  Kl. 18.45 : Fælles spisning og kollegialt samvær

  Tilmelding til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk senest d. 28. februar.

  Arrangementet er gratis.
  Oplys venligst hvilken/hvilke dele af arrangementet, du ønsker at deltage i og om du har særlige ønsker m.h.t. kost.
  Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn, medlemsnummer i DP og arbejdssted, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i en af følgende kommuner: Albetslund,Ballerup,Brøndby,Dragør,Furesø,Gentofte,Gladsaxe,Glostrup,Herlev,Hvidovre,Høje Taastrup,Ishøj,Lyngb-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

  Arbejdsløse og pensionister er medlemmer hvis de bor i en af disse kommuner.

  København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område, da de har deres egen kreds.

 • v/ Psykolog Anders Thingmand, Læge, ph.d. Mathias E. Jensen og Peter Spanggaard, tidligere integrationsterapi-klient

  Fredag d 12. Maj 2023 kl 8.45-16.00 i Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø

  Kursusdagen er en introduktion til psykedelisk terapi og medicin. Forskningen på området har ekspanderet kraftigt de seneste år og inden for en overskuelig årrække, vil psykedelisk terapi formentlig blive en integreret del af behandlingen både i det offentlige system og i private klinikker.

  Nogle ser psykedelisk terapi som et tiltrængt nyt værktøj i værktøjskassen. Andre ser psykedeliske psykoterapi som et grundlæggende nyt psykofarmakologisk paradigme, som kombinerer psykofarmakologi og psykoterapi på en helt ny måde.

  MAPS´ har i efteråret 2022 afsluttet deres fase 3 kliniske forsøg med MDMA-assisteret psykoterapi for PTSD med meget lovende resultater. Denne nye terapiform er blevet givet “break-through therapy”-status af de amerikanske sundhedsmyndigheder og forventes godkendt I USA i den første del af 2024. I Danmark har vi flere kliniske forsøg med psilocybin-assisteret psykoterapi, psykedeliske klinikker med ketamin-assisteret psykoterapi er på vej og flere og flere psykologer og psykiatere engagerer sig i området.

  Ønsker du mere viden om udviklingen, har du klienter som anvender psykedelika terapeutisk eller rekreationelt eller ønsker du selv at arbejde med psykedelisk terapi i fremtiden, så er her en god mulighed for en grundig, psykologfaglig introduktion.

  Underviserne:

  Psykolog Anders Thingmand vil være hovedunderviser på kursusdagen. Han er som en af de første psykologer i Danmark uddannet i MDMA-assisteret psykoterapi hos MAPS i New York, er medstifter af det tværfaglige “Netværk for Psykedelisk Terapi og Medicin”, for psykologer, læger, psykoterapeuter og forskere. Han har en bred erfaring med at arbejde med “integrationsterapi”, dvs. terapi med klienter der har haft psykedeliske oplevelser eller terapisessioner andetsteds.
  Læge og ph.d. Mathias Ebbesen Jensen som forsker i psilocybin-assisteret psykoterapi for alkoholafhængighed på Rigshospitalet.

  Peter Spanggaard, tidligere integrationsterapi-klient hos Anders Thingmand, og medforedragsholder ved Anders Thingmands foredrag “Dreams, psychedelic Therapy & the inner healing intelligence” på konferencen Psychedelic as Medicine i Reykjavik.

  Kursusdagen vil bestå af en introduktion til:

  1. Den nyeste psykedeliske forskning, internationalt, i Norden og i Danmark
  2. De vigtigste psykedelisk substanser: Psilocybin, MDMA, DMT og ketamin.

  1. Forskellen på mikrodosering af psykedelika og psykedelisk terapi.
  2. De vigtigste terapeutiske metoder og protokoller.
  3. Metoder til at arbejde integration af psykedeliske oplevelser i almindelig psykologisk praksis, som du umiddelbart vil kunne anvende, hvis du har klienter der har haft psykedeliske sessioner andetsteds.

   Første del af kursusdagen vil blive varetaget at Anders Thingmand og Mathias Ebbesen Jensen og vil fokusere på psykedelisk forskning og de forskellige psykedeliske substanser.

  Anden del af kursusdagen vil blive varetaget af Anders Thingmand og Peter Spanggaard, og vil fokusere på terapeutiske metoder og integrationsterapi, med udgangspunkt i en case baseret på Peters forløb, som præsenteret på konferencen på Island og som senere på året udkommer som artikel men Mathias Ebbesen Jensen medforfatter. Her vil det muligt at høre om Peter egen oplevelse med MDMA og psilocybin, og hvordan det har været en del af hans terapeutiske proces.

   Tilmelding til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk senest d. 3. april. Efter tilmelding får du oplysning om den konto kursusgebyret på 600 kr. Tilmeldingen er bindende.

  Oplys navn, medlemsnummer i DP og arbejdssted, samt evt. særlige hensyn vedr. kost. Kun individuelle tilmeldinger godtages (max. 50 deltagere).

  Kurset er primært for kredsens medlemmer, det vil sige, at man arbejder i en af følgende kommuner: Albetslund,Ballerup,Brøndby,Dragør,Furesø,Gentofte,Gladsaxe,Glostrup,Herlev,Hvidovre,Høje Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

  Arbejdsløse og pensionister er medlemmer, hvis de bor i en af disse kommuner.

  København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område, da de har deres egen kreds.

 • 12. maj 2023

  MDMA-assisteret psykoterapi – en introduktion til en ”Break-through Therapy”

  Med psykolog Anders Thingmand.

  1. september 2023

  Tilknytningsdynamikker og – mønstre i psykologisk arbejde – en kursusdag med psykolog, PhD Sarah Daniel.

  3. november 2023

  Psykologisk forståelse og arbejde med skam og identitetsforstyrrelser.

  Med professor Carsten Rene Jørgensen.

  19. januar 2024

  Klinisk sexologi for psykologer

  Med psykolog Nina Lildal-Schrøder

   

  Du kan tilmelde dig kurserne når du får tilsendt kursusannoncerne ca. 3 måneder før kurserne afholdes (annonceres også på kredsens hjemmeside).

  Men hvis du fortsat ønsker at modtage vores kursustilbud skal du sikre dig at

  du har givet samtykke til at vi må sende dig kursusannoncer:

  Gå ind på DPs hjemmeside – tryk på ”mit DP” øverst i højre hjørne – log dig ind – tryk på ”min profil” og giv nederst på siden dit samtykke til at vi må sende dig invitationer og kursusannoncer (=markedsføring).

Styrelsesmedlemmer i kredsen

Kredsen kan kontaktes på sikker mail: kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk


Formand
Niels Juul

Næstformand
Stine Thomsen

Bestyrelsesmedlem
Jimmy Diksen Jensen

Bestyrelsesmedlem
Ann-Sofie Petersen

Bestyrelsesmedlem
Louise Bundgaard Svendsen

Kasserer
Bettina Bryde Terp