Kreds Københavns Amt

Velkommen til Kreds Københavns Amts side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Vores målsætning er at arrangere kurser på højt fagligt niveau om aktuelle teoretiske emner, hvor alle psykologer i de forskellige psykologfunktioner i kredsen bliver tilgodeset. Samtidig bestræber vi os på at prissætte kurserne på et rimeligt niveau, så flest muligt kan deltage i kurserne.

Kredsens formål er også at fremme samarbejdet mellem psykologer i forskellige psykologfunktioner i kredsen, således har vi i forbindelse med vores kurser budt på frokost og morgenkaffe for at fremme uformelt kollegialt samvær mv. – alt sammen for at tilgodese kredsens formålsparagraffer.

Kredsens kommende aktiviteter kan ses her på siderne.

Med venlig hilsen
Kredsstyrelsens formand
Niels Juul

Styrelsesmedlemmer i kredsen

Kredsen kan kontaktes på sikker mail: kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk

Formand
Niels Juul
Tlf. 31 90 58 90

Næstformand
Stine Thomsen

Kasserer
Bettina Bryde Terp

Jimmy Diksen Jensen

Ann-Sofie Petersen

Louise Svendsen