Selskab for Psykotraumatologi (Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab)

Velkommen til Selskab for Psykotraumatologis side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Om selskabet

Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab under Dansk Psykolog Forening er dannet i 1993 i forbindelse med, at områdets vækst både teoretisk og i praksis krævede mere systematisk viden om og kendskab til krise- og katastrofepsykologiens teori og metoder. Selskabets medlemsskare og omfanget af faglige aktiviteter er siden dannelsen vokset betydeligt.

Aktiviteterne i selskabet er faglige fyraftensmøder, kurser, udgivelse af dansk forskning inden for området samt deltagelse i organisatorisk arbejde i centrale organer i Dansk Psykolog Forening.

Endvidere er det selskabets rolle at bidrage med relevant krisepsykologisk viden til en bredere del af befolkningen gennem kontakt til medierne.

Medlemmer af Dansk- Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab modtager jævnligt tilbud om deltagelse i relevante kurser med inden- og udenlandske kapaciteter samt nyhedsbreve om emner og øvrige faglige aktiviteter indenfor krise- og katastrofepsykologien.

Medlemmerne opfordres til aktivt at påvirke selskabets virke gennem fremkommelse med ideer, ønsker og forslag til aktiviteter til den arbejdende styrelse, der i øvrigt løbende afsøger selskabets interesseområde.

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand
Berith Bro
Willemoesgade 8, 3. 16.
6700 Esbjerg
Tlf: 40 53 38 05
E-mail: berithbro@mail.dk

Kasserer
Per Bech
Psykologisk Klinik
Vimmelskaftet 42 B
1161 København K
Tlf: 33 12 18 62
E-mail: perbech1@gmail.com

Anders Korsgaard Christensen
Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 35 45 78 51
E-mail: akor@rh.dk

Michael Bruun
Psykologgruppen
Banegårdspladsen 1, 4. sal
1570 København V
Tlf.: 33 23 10 20
Tlf.: 20 96 80 03
E-mail: mb@psykologgruppen.dk
www.psykologgruppen.dk

Webansvarlig
Henrik Lyng
Boelsvang 16
2970 Hørsholm
Tlf.: 26 15 48 78
E-mail: mail@beredskabspsykologi.dk

Charlotte Mosbæk
Rued Langgaards Vej 23
2300 københavn S
Tlf.: 61 28 26 00
E-mail: charlottemosbaek@gmail.com

Suppleanter
Rosa Øllgaard (1. suppleant)
Axeltorv 6
1609 København V
Tlf.: 24 83 27 63
E-mail: rosa@psykologerne.dk

Faezeh Zand
Havnegade 35, 3.tv.
1058 København K
Tlf.: 51 20 53 59
www.psykologhuset-i-hvidovre.dk
E-mail: faezeh@zand.dk

Indmeldelse i selskabet

Psykologer, der er medlem af Dansk Psykolog Forening, kan ved indbetaling af kontingent på kr. 350 om året optages som medlemmer af selskabet.

Kontingent for studerende er kr. 175 om året.

Kontingentet indbetales via netbank til konto 0400 4012641066 i Lån & Spar Bank.