Universitetssektionen

Velkommen til Universitetssektionens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af sektionen.

Styrelsesmedlemmer i Univeristetssektionen

Formand
Mimi Mehlsen
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Aarhus C
Arbejde: 87 16 58 74
Mobil: 26 79 79 30
E-mail: mimim@psy.au.dk

Kasserer
Katrine Willemoes Rasmussen
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Aarhus C
Mobil: 28 13 80 28
Arbejde: 87 16 44 28
E-mail: katrine@psy.au.dk

Næstformand
Janni Niclasen
(repræsentant i FUU og UFU)
Department of Psychology
University of Copenhagen
Østre Farimagsgade 2A
1353 Copenhagen K
Arbejde: 35 32 48 91
Mobil: 40 81 77 76
Skype: janniniclasen
E-mail: janni.niclasen@psy.ku.dk

Eva Rames Nissen
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 9
8000 Aarhus C
Mobil: 28 26 45 33
Arbejde: 87 16 53 07
E-mail: enissen@psy.au.dk

Lise Hove
(Repræsentant i L&S)
Institut for odontologi og oral sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Blvd. 9
8000 Aarhus C
Arbejde: 60 12 74 11
E-mail: hove@dent.au.dk

Astrid Bjørn Leth-Nissen
E-mail: a_bjoern@psy.au.dk

Forklaring på forkortelserne vedr. diverse poster:

UFU Uddannelses- og Forskningsudvalget
L&S Løn- og stillingsstrukturudvalget
AMU Arbejdsmiljøudvalget