Selskab for Psykologisk Psykiatri

Velkommen til Selskab for Psykologisk Psykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand:
Birgitte Bechgaard
Chefpsykolog
Psykiatrisk center Glostrup
E-mail: birgitte.bechgaard@gmail.com

Næstformand:
Dione Nogueira
Supervisor og faglig koordinator i IBBIS Projekt
Cand.psych.aut., Ph.d., Specialist i psykoterapi
Tlf. 29 42 55 18
E-mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

Sekretær:
Lars Andersen
Psykiatrisk Center Nordsjælland, afd. Hillerød
Repræsentant i Psykopatologisk Fagnævn.
Tlf. 35 83 83 56
E-mail: LHAnd48@gmail.com

Kasserer:
Susanne Bærentzen
Privat Praksis
Tlf. 51 60 18 38
E-mail: frusus@mail.tele.dk

Charlotte Nørgaard Jensen
Psykiatrisk Center København
E-mail: ch.noergaard@gmail.com

Sofie Wagner
sofie.wagner@regionh.dk

Kristoffer Jul Paaske
kristoffer.jul.paaske@gmail.com

Suppleanter:
Synnøva Samuelsen
privat praktiserende
Tlf. 46 37 41 92
E-mail: sy.samuelsen@ofir.dk

Du kan kontakte styrelsen på  spp@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet

Ønsker du at melde dig ind i selskabet, skal du bare indbetale kr. 100,00 til vores konto i Lån & Spar Bank: 0400 4012612244.

Husk at angive navn, adresse og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening.

Samtidig skal du sende en mail til spp@dp-decentral.dk, så du kan komme på vores malingliste.