Godtgørelse af overnatning mm.

Få refunderet dine overnatningsudgifter i forbindelse med klubarrangement.

  Adresse

  CPR-nummer/Medlemsnummer

  Bankoplysninger

  Reg. nr. og kontonummer

  Oplysninger om møde

  Mødedato

  Mødested

  Bestyrelse/udvalg/ekstern instans

  Godtgørelse i alt (i kr.) ifølge vedhæftede bilag

  Vedhæft bilag