Godtgørelse af rejse­udgifter for TR og AMR

Efter din kursus-/mødedeltagelse refunderer DP dine transportudgifter. Som udgangspunkt benyttes offentlige transportmidler på 2. klasse i.f.m. møder, kurser m.v., da denne transportform oftest er den billigste og mest klimavenlige.

Dog kan transport i egen bil ske ud fra en samlet økonomisk og tidsmæssig betragtning for foreningen. Transport med bil, inkl. evt. bro- og p-afgift, refunderes med statens laveste kilometertakst (i 2022: 2,17 kr. pr. km.).

Taxakørsel og samkørselsordninger, som fx Gomore, forudsætter, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande (under ca. 10 km) og i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at planlægge en billigere transportform.

DP refunderer transport med indenrigsfly ved møder i København, når man kommer fra Region Nordjylland eller Bornholm. Refusion sker for flybilletter på standard-klasse og ikke flex-billetter. Det anbefales at booke i god tid, da det ofte er billigst.

Regler for transportrefusion:

Offentlige transportmidler på 2. klasse
Er udgangspunktet i forbindelse med møder, kurser mv., da denne transportform oftest er den billigste og mest klimavenlige.

Transport i egen bil
Kan ske ud fra en samlet økonomisk og tidsmæssig betragtning for foreningen. Transport med bil, inkl. evt. bro- og p-afgift refunderes med statens laveste kilometertakst (i 2022: 2,17 kr. pr. km.).

Taxa/Gomore
Der refunderes for taxakørsel og samkørselsordninger som fx Gomore. Normalt forudsættes det, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande (under ca. 10 km) og i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at planlægge en billigere transportform.

Fly
Der refunderes for indenrigsfly ved møder i København, når man kommer fra Region Nordjylland eller Bornholm. Der refunderes for flybilletter på standard-klasse og ikke flex-billetter. Det anbefales der bookes i god tid, da det ofte er billigst.

  Mødedato

  Mødested

  Kursus-/mødetitel:

  Godtgørelse ifølge vedlagte bilag/købte billetter: (kr.)

  Adresse

  Konto & reg. nr.:

  CPR-nummer/Medlemsnummer:

  Ved bilkørsel angives bilens reg. nr.:

  Ved bilkørsel angives antal kørte km.:

  Ved samkørsel opgives navne på medpassagerer:

  Vedhæft bilag
  Vær opmærksom på, at du får udbetalt dit beløb direkte til dit pengeinstitut uden en meddelelse.