Godtgørelse af TR-klubudgifter

Få refunderet dine udgifter i forbindelse med TR-klubarrangementer.

  Adresse

  CPR-nummer/Medlemsnummer:

  Bankoplysninger

  Reg. nr. og konto nr.

  Godtgørelse i alt ifølge vedlagt(e) bilag (kr.)

  (DP yder årligt maks. 400 kr. pr. klubmedlem, der deltager i møde(r). Regnskabsåret løber fra 1.1.-31.12. og ubrugte midler kan ikke overføres til følgende år.)

  Arrangement

  Arrangementsdato

  Arbejdsplads

  Formål med arrangement

  Deltagerliste for DP-medlemmer i arrangementet:

  Vedhæft bilag