Neuropsykolog udpeget som repræsentant til Fagligt Råd

 I

Birgitte Hysse Forchhammer fra Selskabet Danske Neuropsykologer er blevet udpeget som Dansk Psykolog Forenings repræsentant til Fagligt Råd i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram: RKKP.

RKKP udgør infrastrukturen for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser og er et afgørende strategisk element i regionernes arbejde med at udvikle og forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Det Faglige Råd i RKKP har ansvar for at levere det nødvendige faglige input til den strategiske udvikling af RKKP. Psykologforeningens repræsentantskab i Fagligt Råd skal være med til at styrke, at psykologfaglige perspektiver nu vil bliver en integreret del af det regionale kvalitetsarbejde.

Birgitte Hysse Forchhammer er udpeget som repræsentant af Selskabet Danske Neuropsykologer og Dansk Psykolog Forening. Hun arbejder som ledende neuropsykolog og klinisk lektor ved Neurologisk klinik på Rigshospitalet og har bred erfaring og indgående kendskab til det kliniske kvalitetsarbejde.

Birgitte er med er med i den nationale gruppe, som arbejder med at udvikle såkaldte PRO-data (patient rapporterede oplysninger) på apopleksiområdet. Hun er også formand i styregruppen for Dansk Register for Unge med Erhvervet Hjerneskade (DRUE), og har gennem sine bestyrelsesposter i Dansk Apopleksi Selskab kendskab til arbejdet med nationale kliniske kvalitetsdatabaser (Dansk Apopleksi Register).

Endelig sidder Birgitte Hysse Forchhammer som repræsentant i arbejdsgruppen for det nationale servicetjek af neurorehabilitering.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge