Neuropsykologiske undersøgelser

 I

Dansk Psykolog Forening har udgivet retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser, specielt med hensyn til test.

Retningslinjerne beskriver, hvordan man sikrer ansvarlighed og god skik ved neuropsykologiske undersøgelser, vurdering af testresultater, rapportering af undersøgelser og ved brug af de neuropsykologiske rapporter.

Vejledningen fokuserer på brug af test, men det understreges, at test aldrig bør stå alene, og at ikke alle neuropsykologiske undersøgelser omfatter formel testning.

Vejledningen er udarbejdet af Selskabet Danske Neuropsykologer og henvender sig både til psykologer og rekvirenter af neuropsykologiske undersøgelser.

Læs Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser – specielt med hensyn til test (2001).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge