Nu evalueres sekretariatets telefonrådgivning

 I

Projekt Medlemsservice

”Vi skal lære at se med medlemmets øjne”.

Sådan lyder en af hovedpointerne fra den kvalitative medlemsundersøgelse “Profession på Spil”, som Dansk Psykolog Forening udgav sidste år. Den kvalitative undersøgelse gav sammen med en kvantitativ survey viden om, at sekretariatet skal styrke sin kontakt og rådgivning til medlemmet, sådan at medlemstilfredsheden kan øges.

Derfor er der iværksat en række tiltag, som skal forbedre blandt andet telefonrådgivningen. Den 11. april starter vi evaluering af vores telefonkontakt med medlemmer. Evalueringen afsluttes den 6. maj. Vi evaluerer for at blive klogere på os selv og hinanden. Evalueringerne skal hjælpe sekretariatet til at få et kvalificeret indblik i de faktorer, som påvirker oplevelsen af god service i de forskellige telefonsamtaler.

Alle medlemmer, som modtager telefonisk rådgivning i perioden 11. april til 6. maj, opfordres derfor til at give sin stemme til kende. Evalueringerne skal bidrage med indsigt, så der løbende kan justeres på praksis. Medlemmer, som er i kontakt med foreningens sekretariatsansatte, får tilsendt et spørgeskema med en række spørgsmål, som vi håber, at I vil besvare. Besvarelserne er ikke anonyme, men vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Evalueringsskemaerne er prototypetestet blandt en række medlemmer for at sikre brugervenlighed. Oplever du imidlertid, at skemaet volder besvær, er du meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Monica Lorenzo Pugholm på mlp@dp.dk. På den måde kan vi justere skemaet undervejs.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge