Nu har psykologer udvidet adgang til journaler

 I

En ændring i sundhedslovens § 42 a giver nu psykologer samme udvidede ret til at slå op i journaler, som fx læger har. Eva Secher Mathiasen er glad. Det har Dansk Psykolog Forening arbejdet for i flere år.

Dansk Psykolog Forening har længe haft stor fokus på psykologer som sundhedspersoner. Foreningen har både i høringssvar til sundhedsministeriet og overfor Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sats-pulje-projektet om behandlingsansvar, gjort opmærksom på forskellige benspænd, som psykologer oplever i deres praksis i arbejdet som sundhedspersoner.

– Et allerførste benspænd var, at mange før i tiden ikke troede, at psykologerne overhovedet var sundhedspersoner. Den anerkendelse har vi måttet kæmpe for. Vi blev simpelthen glemt, siger konsulent og jurist, Kira Hjul Halberg, fra Dansk Psykolog Forening.

Et andet benspænd har været, at psykologer som udgangspunkt ikke havde udvidet adgang til at slå op i journaler fra tidligere indlæggelser eller på andre afdelinger. Det er nu blevet ændret i sundhedsloven, og dermed er psykologer nu ligestillet med lægerne, når det gælder den udvidede adgang til at slå op i journaler. Det fremgår af sundhedslovens § 42 a. . Ændringen har betydning for psykologer, der er hospitalsansatte.

– Loven blev ændret fra, at “udvalgte faggrupper” havde udvidet adgang til at slå op i journaler til at “sundhedspersoner” slet og ret har adgang. Det er interessant, at et enkelt ord i en paragraf kan have stor betydning i praksis, når det ændres, men det har det, siger Kira Hjul Halberg.

Også Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, er glad.

– Det er dejligt at se, at vores arbejde for at sikre psykologerne som sundhedspersoner, har båret frugt. Det giver psykologerne større anerkendelse, og det letter i høj grad deres daglige arbejde som sundhedspersoner i praksis, når de selv kan slå op i journaler fra tidligere indlæggelser eller indlæggelser på andre afdelinger.

– Samlet set giver det større viden til psykologen og bedre behandling til klienten, siger Eva Secher Mathiasen.

Se mere om psykologer som sundhedspersoner her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge