Ny ferielov er en forbedring for nyuddannede psykologer

 I

Nyuddannede psykologer, der kommer ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, oplever i dag, at der går lang tid, før de kan få deres første ferie med løn. De optjener ret til ferie fra første ansættelsesdag, men kan først få deres feriepenge det følgende år. Det betyder, at ferie optjent i 2017 først kan holdes fra 1. maj 2018 og et år frem.

Men fra september 2020 ændres feriesystemet til løbende optjening. Det betyder, at du hver måned optjener ret til 2½ dags ferie dag med løn, du kan holde med det samme. Særligt nyuddannede psykologer er blevet udfordret af den gamle bestemmelse, fordi man – især som ny på arbejdsmarkedet – både har brug for ferie og penge. Ferie uden løn har derfor været et dårligt vilkår for nyuddannede i starten af deres karriere.

Ændringen af ferieloven er primært kommet igennem efter pres fra EU, der i 2014 traf en afgørelse om, at den danske feriemodel var forskelsbehandling mellem nyuddannede og dem der havde været i job længe. Siden har man så forhandlet modeller for at ændre lovgivningen – og det har ikke været helt nemt. For når vi skifter til ny ferieordning, vil de, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, både have deres optjente ferie fra året før, og den nye ferie, som de optjener løbende, mens de arbejder. For at sikre, at ingen får 6 ugers ekstra ferie, har man derfor besluttet, at alt optjent ferie placeres på en bunden opsparing, der udbetales ved fratræden.

Lige nu forhandler Dansk Psykolog Forening ved OK18 med de offentlige arbejdsgivere om, hvordan vi implementerer den nye ferielov i overenskomsterne, og derefter kommer der ny vejledning her på hjemmesiden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge