Ny gebyrpolitik på specialistuddannelserne

 I

Dansk Psykolog Forening har indtil i dag haft en politik om at opkræve gebyrer fra kursusudbydere og ansøgere ifm. forhåndsgodkendelser af kurser og godkendelse af specialist- og supervisoransøgninger. Politikken har i stigende grad vist sig problematisk, særligt omkring gebyrerne på kursusgodkendelserne. Med indførelsen af det digitale specialistoverblik, har det endvidere vist sig vanskeligt at operationalisere den gældende politik i praksis. Samlet set har man måtte konstatere, at den gældende politik ikke i tilstrækkelig grad kommer medlemmerne til gode. Derfor er det besluttet at gennemføre en grundlæggende forenkling og præcisering af gebyrpolitikken på specialistområdet.

Fremadrettet justeres gebyret på den enkelte ansøger til en specialist- og supervisorgodkendelse, mens det bliver gratis for specialiserede psykologer at få kurser godkendt til specialistuddannelserne. Fordelen ved denne løsning er, at den understøtter det faglige udbud af aktiviteter til specialistuddannelserne og dermed øger muligheden for progression i uddannelserne. Konkret indføres følgende:

  • Ingen gebyrer på forhåndsgodkendelser af kurser eller uddannelsesforløb, der retter sig mod specialistuddannelser. Ansøgning sker efter fast skabelon og procedure. Gældende pr. 1. november 2021
  • Godkendelse af specialistansøgninger for medlemmer af DP: 4200,- kr.. Gældende pr. 1. januar 2022.
  • Godkendelse af supervisoransøgninger for medlemmer af DP 1800, – kr. Gældende pr. 1. januar 2022.
  • For psykologer, der ikke er medlem af DP, er forudsætningen for godkendelse som specialist- og supervisor fortsat, at man er medlem af DP i den periode godkendelsen pågår, da man skal have adgang til administrationen, og det digitale specialistoverblikket i MitDP.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge