Ny indsats målrettes ledige dimittender

 I

Trods jobvækst er ledigheden ligesom i juni måned nu også steget i juli. Den stigende ledighed kan dog fortsat forklares med et stort antal dimittender. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse har derfor netop på et møde i fredags disponeret en del af Psykologkampagnens midler til arrangementer, der skal forkorte de lediges vej til arbejde.

Psykologkampagnen vil i den kommende tid sætte fokus på den enkelte ledige. Den nye indsats vil blive målrettet de nyuddannede, hvor to tredjedele af de nyuddannede lige nu er ledige. Dimittendledigheden steg alene fra juni til juli måned fra 20,4 til 32,2 procent.

Ledigheden blandt psykologer plejer altid at stige i juli måned. Det skyldes en kombination af, at flere bliver færdig på universitetet, samtidig med at kun få arbejdsgivere ansætter i juli. I år er ledigheden steget mere end normalt, konkret med 107 psykologer, hvilket bringer ledigheden i juli måned op på 4,6 procent.

Det betyder også, at psykologerne nu har en højere ledighed end akademikerne generelt (4,3 procent), hvilket ellers ikke har været tilfældet siden juli 2013. Det skal dog siges, at ledigheden faktisk er lavere nu end dengang, hvor den var oppe på 5,4 procent.

Heldigvis er der stadig markant vækst i stillinger. Bare i juli måned er der skabt 20 psykologstillinger mere og den årlige vækstrate i nye job er på 7,2 procent mod den generelle akademiske vækst på 3,6 procent.

Det forventes, at ledigheden forsat vil være steget, når tallene fra august gøres op, men stigningen forventes at blive markant mindre. Herefter forventes jobvæksten at sikre, at ledigheden vil falde over efteråret, sådan at ledighedsprocenten ender på 3 procent eller derunder ved juletid. Til den tid vil psykologernes ledighedsprocent forhåbentlig igen komme under den generelle akademiske ledighedsprocent.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P