Ny info om sundhedsordninger med psykologhjælp

 I

Hvad kan man forvente at få ud af psykologhjælp? Hvad skal man være opmærksom på, når man bruger sin sundhedsordning til psykologhjælp? Bliv klogere på det i Dansk Psykolog Forenings nye pjecer om psykologhjælp i sundhedsordninger. Pjecerne henvender sig til arbejdsgivere og borgere

Dansk Psykolog Forening har netop udgivet to nye pjecer om psykologhjælp i sundhedsordninger. Udgivelserne sker på baggrund af en eksplosiv vækst i private sundhedsordninger gennem de sidste 20 år.

I dag har næsten 2 mio. danskere en privat sundhedsordning, der som oftest giver adgang til psykologhjælp. I langt de fleste tilfælde, er det arbejdsgivere, der køber private sundhedsordninger til deres medarbejdere.

Men mange psykologer oplever et krydspres, hvor klienten har høje forventninger til udbyttet af forløbet, samtidig med, at forsikringsselskaberne og deres underleverandører presser på for kortere og dermed billigere forløb.

Når psykologfaglighed skal spille sammen med forsikringsbetingelser og en stadig hårdere konkurrence, mener Dansk Psykolog Forening, at der behov for forbrugeroplysning. De, der køber og bruger sundhedsordninger, skal have mere viden om psykologhjælp, og hvad de skal være særligt opmærksomme på, når de bruger deres sundhedsordning til at dække psykologhjælp.

Den ene pjece er derfor til arbejdsgivere, der køber sundhedsordninger til deres medarbejdere. Den hedder “Værd at vide om psykologhjælp i medarbejdernes sundhedsordning”.

Den anden pjece er til de borgere, der bruger deres sundhedsordning til at få dækket et psykologforløb. Hvad enten de selv har købt sundhedsordningen eller har den gennem deres ansættelse. Den hedder “Værd at vide om psykologhjælp i din sundhedsordning”.

Hvad skal du være opmærksom på?

I de nye pjecer stiller Dansk Psykolog Forening skarpt på de udfordringer, der kan opstå, når en sundhedsordning dækker psykologhjælp. Det gælder spørgsmål som:

 • Er det tydeligt, hvor mange timer, der er til rådighed?
 • Bliver timerne tildelt i små portioner?
 • Er der problemstillinger, der ikke dækkes?
 • Er der tale om egentlig behandling eller kun kortere rådgivning?
 • Er der frit psykologvalg?
 • Er psykologen autoriseret?
 • Hvad får arbejdsgiverne ud af at læse den nye pjece?

I pjecen kan arbejdsgiverne få svar på:

 • Hvad bør de lægge vægt på, når de indhenter tilbud på sundhedsordninger med psykologhjælp?
 • Hvad kan deres medarbejdere forvente at få ud af psykologhjælp?
 • Hvad skal der til for at hjælpe deres medarbejdere med deres problemer?
 • Hvad får klienterne ud af at læse den nye pjece?

I pjecen kan borgere med en sundhedsordning få svar på:

Hvad kan de forvente at få ud af at gå til psykolog?
Hvad skal der til for at hjælpe dem med deres problemer?
Hvad skal de være opmærksom på, når de bruger deres sundhedsordning til psykologhjælp?
Hvad får selvstændige psykologer ud af den nye pjece?

Pjecen målrettet borgere er også tænkt som et redskab til, at psykologen og klienten ved opstart af forløbet kan tale om rammerne og forsikringens vilkår; herunder hvor mange konsultationer, der er til rådighed, hvornår forløbet skal være afsluttet, og om psykologen skal søge om flere timer.

Alt sammen for at sikre, at der er klarhed om rammer og vilkår ved forløbets start.

Distribution og markedsføring af pjecer

Dansk Psykolog Forening vil i den kommende tid markedsføre og distribuere pjecerne bredt til private arbejdsgivere og borgere.

Pjecerne vil både være tilgængelige i papirformat og i webversion.

Find pjecerne på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: www.dp.dk/sundhedsordning

Psykologhjælp med kvalitet

Pjecerne er seneste nyt i Dansk Psykolog Forening mangeårige arbejde med at sikre kvalitet og vilkår på området for psykologhjælp i sundhedsordninger.

Læs mere om Dansk Psykolog Forenings arbejde for at sikre kvalitet og vilkår på området.

Læs også om psykologer i krydspres mellem klienternes høje forventninger til psykologhjælp og forsikringsselskabernes pres på for kortere og dermed billigere forløb i Politiken, juni 2018.

Trykte pjecer til psykologer

Medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion får pjecerne tilsendt med posten.

Andre medlemmer kan få pjecerne tilsendt ved at kontakte DP.

Skriv til bmv@dp.dk, hvis du er interesseret i at få pjecer tilsendt. Skriv “Pjecer” i emnefeltet og husk at skrive, hvilken adresse pjecerne skal sendes til.

Du kan også læse dem i webformat her på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: www.dp.dk/sundhedsordning.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge