Ny Løn, takster & honorarer, oktober 2015

 I

Den 1. oktober 2015 får de kommunale og regionalt ansatte reguleret deres løn. De kommunalt ansatte får 0,46 % i lønstigninger, mens der gives 0,22 % til de regionalt ansatte.

Reguleringerne sker med jævne mellemrum, som aftalt i overenskomsterne. De generelle lønstigninger gav denne gang en stigning på 0,35 %, mens der som følge af reguleringsordningen blev givet 0,11 % til de kommunalt ansatte og – 0,13 % til de regionalt ansatte.

De regionalt ansatte får dermed for første gang en negativ regulering. Det skyldes lavere lønstigninger i den private sektor (det såkaldte privatlønsværn).

Den samlede OK15 periode fra 2015 til 2018 forventes at give 5,55 % i lønstigninger på det kommunale område og 5,33 % på det regionale område. Men da prisstigningerne lige nu forventes at lande på 4,66 % for hele perioden, vil der være tale om en samlet, om end beskeden, reallønsfremgang.

De statslige lønninger reguleres ikke før i 2016, og der er derfor ikke foretaget en vurdering i forhold til staten.

Læs mere i Løn, takster & honorarer, oktober 2015 her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge