Ny Løn, takster og honorarer pr. 1. april 2019

 I

Kun regulering på det statslige område, men lidt mere pension til de kommunalt ansatte

1. april og 1. oktober er de normale tidspunkter på regulering af løn for de offentligt ansatte. Derfor udgiver vi i Dansk Psykolog Forening normalt to gange årligt en ny udgave af vores pjece om de offentlige lønninger.

Her 1. april 2019 er der dog kun aftalt regulering af lønningerne på det statslige område. Det betyder, at de kommunale og regionale ansatte må vente til 1. oktober.

De offentlige lønninger reguleres dels med de aftalte stigninger fra OK18 og derudover med en regulering i forhold til den private lønudvikling. Da den private lønudvikling det sidste år har været 0,3 procent lavere end den statslige lønudvikling, trækkes disse 0,3 procent fra, så de statsansatte denne gang får en regulering på 0,95 procent. Næste gang de statslige lønninger reguleres er 1. april 2020. De kommunalt ansatte får lidt mere til pension, nemlig en stigning fra 18,29 procent til 18.63 procent.

Som offentligt ansat kan man vælge at få en lille del af sin pension udbetalt som løn, fordi alle pensionsstigninger de sidste par år har været aftalt under frit-valgs-ordningen, hvor man kan vælge, om det skal sættes ind til pension eller udbetales som løn. For de kommunalt ansatte er grænsen 16,4 procent, så man kan altså få udbetalt 2,23 procent mere i løn, hvis man vil det. Så sparer man så tilsvarende mindre op til pensionen.

Om det er en god eller dårlig ide er meget individuelt, men man vælger for et år ad gangen. Du kan evt. få rådgivning om dette hos MP Pension og læse mere om det på vores hjemmeside her.

Find ”Løn, takster og honorarer, 1. april 2019” samt nye regneark for alle tre områder her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge