Ny økonomiaftale med Danske Regioner

 I

Regeringen har i dag indgået en ny økonomiaftale med Danske Regioner for 2015.

I en kommentar siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening:

“Dansk Psykolog Forening noterer med tilfredshed, at regeringen og regionerne er enige om at fortsætte indsatsen med at ligestille psykiske sygdomme med de somatiske sygdomme. Det er et mål, vi har efterlyst i mange år.

Parterne er blandt andet blevet enige om at indføre en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien på linje med den ret, der er på det somatiske område. Hvis de nye rettigheder implementeres rigtigt, vil det blive et markant og nødvendigt fremskridt i bestræbelsen på at sikre, at personer med psykiske sygdomme modtager en rettidig indsats af høj kvalitet.

Endvidere er det afgørende, at regeringen og regionerne nu gensidigt forpligter hinanden på at halvere brugen af tvang i psykiatrien frem mod 2020”

Aftalen ledsages af yderligere midler til både behandling, nedbringelse af ventelister og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien.

“Med de yderligere midler, som regionerne får stillet til rådighed, forventer Dansk Psykolog Forening, at der kommer til at ske en forbedring i den indsats vi tilbyder borgerne, så vi når et par skridt nærmere målet om en reel ligestilling af psykiatrien med somatikken”, siger Eva Secher Mathiasen.

Læs hele aftalen om regionernes økonomi i 2015 på www.fm.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge