Ny pjece om autorisation

 I

Dansk Psykolog Forening har udgivet en ny pjece om, hvorfor autorisation og supervision af psykologer er vigtig for professionsudøvelsen.

Autorisationen er indført af Folketinget ved lov for at sikre kvaliteten og retssikkerheden for borgerne med behov for psykologhjælp. Det er derfor naturligt at kræve, at det er ens arbejdsgiver, der betaler for supervisionen, da det er arbejdsgiveren, der får glæde af den højere kvalitet i psykologydelserne.

Du kan tage pjecen og retningslinjerne for autorisation med til din leder i bestræbelserne på at få supervisionstimerne betalt. Med den i hånden kan du håbe på større forståelse for, at du skal autoriseres, og at det ikke er rimeligt, at du selv skal betale.

Pjecen kan også bruges i andre sammenhænge, hvis du ønsker at gøre opmærksom på eller dokumentere, at autorisation af psykologer er vigtig.

Læs pjecen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge