Ny psykologlov pr. 1. juli 2017

 I

Folketinget har vedtaget en ny Psykologlov. De vigtigste ændringer er, at alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet fremover bliver offentliggjort, der ændres på sammensætningen af Psykolognævnet, og nævnets sanktionsmuligheder præciseres og udvides med lovændringer.

De fleste af de nye ændringer træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Formålet med at offentliggøre alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet har været at sikre borgerens mulighed for at se, hvilke autoriserede psykologer der har modtaget alvorlig kritik, har modtaget et påbud eller er under skærpet tilsyn og ikke mindst hvorfor. Den samme ordning med offentliggørelse findes allerede for fx læger på sundhedsområdet.

Offentliggørelsesordningen træder dog først i kraft til januar 2018. Det hænger sammen med, at Psykolognævnet er blevet pålagt at offentliggøre de retningslinjer, som de træffer deres afgørelser ud fra. På den måde får man som psykolog bedre mulighed for at få kendskab til, hvilke regler man skal efterleve.
Psykolognævnet bliver fremover sammensat af seks medlemmer og en dommer som formand. Hermed kommer der forholdsmæssigt flere psykologer i nævnet, idet Dansk Psykolog Forening skal udpege tre af de seks medlemmer. Tidligere udpegede DP to af de ni medlemmer.

Sanktionsmulighederne, når Psykolognævnet træffer afgørelse, kommer til at fremgå tydeligt af loven, idet der står, at nævnet kan udtale kritik eller alvorlig kritik. Samtidig får nævnet mulighed for at give et fagligt påbud eller at iværksætte skærpet tilsyn.

Loven tydeliggør også, at både titlen psykolog og titlen autoriserede psykolog er beskyttet.

I forhold til reglerne om tavshedspligt og journalpligt er den eneste ændring, at journaler fremover skal opbevares i fem år frem for de tre år, der er gælder i dag efter psykologloven.

Du kan læse lovændringen her.

Du kan læse vores notat her.

Se også foreningens høringssvar om psykologloven den 4. oktober 2016 og den 8. maj 2017.

Kommentar fra Eva Secher Mathiasen

 

“Jeg mener, at vi kan være tilfredse med den reviderede psykologlov.

Titelbeskyttelsen er intakt, loven er mere overskuelig og DPs repræsentation i nævnet er styrket.

Samtidig har Folketinget valgt at offentliggøre navne i forbindelse med de mest alvorlige sager om kritik. Den endelige, og afgørende dom over loven kommer derfor med offentliggørelsen af de vejledende retningslinjer for autoriserede psykologers pligter, som nævnet skal udarbejde inden 2018”

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge