Ny satspuljeaftale: Tiltrængt eftersyn af alkoholbehandling

 I

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK PSYKOLOG FORENING

Dansk Psykolog Forening hilser flere initiativer velkomne i den netop indgåede satspuljeaftale mellem SR-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det er en god nyhed, at satspuljepartierne vil sikre en bedre kvalitet i den kommunale og private alkoholbehandling med 27,5 millioner kroner fra 2015 til 2018. Det er tiltrængt. I dag er kvaliteten i de private behandlingstilbud ofte for lav, og der stilles ikke krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Samtidig føres der ikke systematiske tilsyn med effekten af alkoholbehandlingen. Også kvaliteten i arbejdet hos de fem socialtilsyn, der kontrollerer kvaliteten af behandlingstilbuddene, lader noget tilbage at ønske. Misbrug er først og fremmest et psykosocialt problem, og derfor bør det også håndteres sådan behandlingsmæssigt med brug af de rette psykologfaglige kompetencer.

Dansk Psykolog Forening byder også det treårige tilskud på 14,5 mio. kr. til patienter med angstlidelser velkomment. Selvom behovet er endnu større, og bevillingen endnu ikke er afsat, skal der kvitteres for, at behandlingen til cirka 1.200 flere angstramte personer sikres hvert år.

Endelig vil Dansk Psykolog Forenings gerne rose satspuljepartierne for at opprioritere forskning i demensområdet. Den demografiske udvikling betyder, at samfundet fremover får behov for sundhedsfaglige indsatser, der sikrer trivslen hos ældre mennesker med demens. Indsatser, der hjælper ældre demensramte med at blive længst muligt i eget hjem og til at få en værdig alderdom. Og som sikrer tidlig opsporing af aldersrelaterede sygdomme og generelt forbedrer livskvaliteten hos ældre.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge