Ny toolbox om sorgreaktioner til dig fra DP’s Corona-ekspertpanel

 I

Kære medlem

Dansk Psykolog Forenings Corona-ekspertpanel er nu klar med endnu en toolbox. Denne gang er emnet sorgreaktioner.

Efterhånden som coronavirusset udvikler sig i Danmark, vil vi opleve flere tragiske dødsfald og mange tab i kølvandet på samfundsændringerne. Derfor vil vi også opleve et øget antal sorgreaktioner som følge af tabene.

Behovet for støtte fra psykologer til disse sorgreaktioner vil sandsynligvis øges i takt med, at de sædvanlige støttesystemer er udfordret af den fysiske distance mellem mennesker, og presset på de nære relationer tager til. Samtidig er nogle af vores traditionelle måder at vise deltagelse og omsorg, sige farvel, og holde begravelses- og sørgeritualer forandrede eller sat ud af spil.

Psykologer kan bidrage til at hjælpe borgerne gennem krisen. Derfor har Dansk Psykolog Forenings Corona-ekspertpanel udarbejdet en redskabskasse til dig som psykolog med gode råd til opmærksomhedspunkter og støttetiltag. Den er skrevet af en ekspert på området.

Du finder også pjecen på hjemmesiden på vores “Spørgsmål og svar om Corona-virus” her. (Siden er kun for medlemmer. Du har tidligere fået password i mail fra foreningen)

God læselyst!

De bedste hilsener

Dansk Psykolog Forenings Corona-ekspertpanel og
bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge