Ny udredningsret og behandlingsgaranti for psykiatrien trådt i kraft

 I

Pr. 1. september 2014 har psykiatriske patienter krav på hurtige udredningsforløb og udvidet frit sygehusvalg, ligesom det gælder for patienter med somatiske lidelser. Det kan man læse på Danske Regioners hjemmeside, hvor der bl.a. står:

”Folketinget vedtog i juni 2014 en ændring af sundhedsloven, der giver patienter med psykiske lidelser rettigheder som patienter med fysiske lidelser i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling.

Rettighederne gælder for børn, unge og voksne med psykisk sygdom og indebærer med virkning fra 1. september 2014 en ret til hurtig udredning inden for to måneder (60 dage). Fra 1. september 2015 ændres retten til hurtig udredning til én måned (30 dage).

Samtidig indebærer de nye rettigheder en differentieret ret til behandling. Det betyder, at patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde behandling indenfor fristen. Fristen er på 30 dage i de tilfælde, hvor patienten er alvorlig syg, og 60 dage i tilfælde hvor patienten er mindre alvorligt syg”.

Regionerne melder sig i samme nyhed klar til at løse opgaven. I Region Sjælland og Region Syddanmark indførte man rettighederne allerede pr. 1. januar 2014.09.02

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge