Indflydelse, fællesskab og kompetence

 I

”Som frivillig er du med til at sætte retning på, hvad vi skal som psykologer. Du giver til din faglighed og til din profession. Dermed giver du også til dig selv. Det er en gensidig proces”.
– Aktiv i selskab, styrelse

Dansk Psykolog Forening har udarbejdet Rapporten ’Aktivt Medlemskab’. Det er en kvalitativ undersøgelse, som sætter fokus på det frivillige arbejde og aktive medlemskab i foreningen.

I rapporten zoomer vi ind på, hvad der fremmer og hæmmer det frivillige arbejde i foreningen, så vi kan skabe rammer og indhold, der fremmer det aktive medlemskab. Dermed håber vi, at flere medlemmer vil finde det attraktivt at stille op til poster – ikke mindst i bestyrelsen – i dag og i fremtiden.

Citatet indledningsvist illustrerer, at vores aktive medlemmers bidrag til deres fagforening er uløseligt forbundet med det, de oplever at få. Vores medlemmer arbejder for en profession, en profession som de selv er del af, og som de derfor har stor interesse i at fremme gennem deres frivillige arbejde.

Undersøgelsen peger på tre gennemgående motivationsfaktorer for frivillighed:

  • Indflydelse
  • Fællesskab
  • Kompetence

Engagementet og motivationen hæmmes, hvis man som medlem ikke oplever et udbytte i form af indflydelse, fællesskab og kompetencer. Samtidig er der er en række strukturelle og praktiske faktorer, som har betydning for det aktive medlemskab. I rapporten tematiserer vi disse som henholdsvis ’takt & tone’, tid og penge.

Du kan læse rapporten her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge