Ny V-regering: Kommunal smalhals og flere penge til sundhed

 I

De nyerklærede V-ministre Sophie Løhde og Karen Ellemann skal blandt andet sikre udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien, bedre behandling af demensramte ældre og mere effektive indsatser overfor udsatte børn og voksne.
Psykologformand Eva Secher Matthiasen noterer sig, at Venstres tidligere ambitioner om at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år glimrer ved sit fravær i regeringsgrundlaget.

Under valgkampen lovede Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen (V), at afsætte 16 milliarder kroner mere til syge og ældre frem mod 2020, hvis det lykkedes Venstre at hive nøglerne til statsministeriet ud af Socialdemokraternes hænder.

Trods en massiv vælgerlussing lykkedes det alligevel V-formanden at sammensætte en mindretalsregering med Venstre som eneste regeringsparti, og dermed skal Lars Løkke Rasmussen nu i gang med at indfri løftet om en ekstra milliardindsprøjtning til sundhedsvæsenet.

Søndag præsenterede den nye statsminister sit ministerhold og en politisk plan for de kommende år med blå blok ved roret.

På sundhedsområdet har Lars Løkke satset på en dreven, ung politiker uden ministererfaring. 31-årige Sophie Løhde blev præsenteret som chef for det nyoprettede sundheds- og ældreministerium, hvor en af mærkesagerne ifølge regeringsgrundlaget er, at udrednings- og behandlingsretten på landets sygehuse overholdes i de kommende år.

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil give alle patienter med fysisk eller psykisk sygdom en “reel ret” til hurtig udredning inden for 30 dage.

Desuden skal alle patienter ”uanset pengepung” ifølge regeringsgrundlaget have ret til at vælge hurtig behandling, når ventetiden på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Om ambitionerne følges op med flere penge til de psykiatriske sygehuse, står der ikke noget om i planen.

Ældres sundhed er – som navnet på det nyoprettede ministerium antyder – en anden sundhedspolitisk prioritering for V-regeringen, der vil forbedre indsatsen overfor ældre patienter.

Det skal blandt andet ske ved at skabe ”mere sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings- og plejeområdet,” som det formuleres i regeringsgrundlaget.

Regeringen vil konkret styrke demensområdet med en mere sammenhængende indsats på området.

Et andet, nyoprettet ministerium er Social- og Indenrigsministeriet, hvor Venstres Karen Ellemann er udnævnt til ny minister, der tidligere har siddet i spidsen for samme ministerium under den forrige VK-regering.

Som socialminister får Karen Ellemann blandt andet til opgave at dokumentere effekten af de nuværende socialpolitiske indsatser overfor udsatte børn og sikre, at “hjælpen til socialt udsatte børn og voksne organiseres bedre, så aktørerne kan lære af hinanden og udbrede effektive metoder,” som der står i regeringsgrundlaget.

V-regeringen ønsker også at forbedre stofmisbrugsbehandlingen og nedbringe dødeligheden blandt misbrugere og sikre, at ”dem, der ønsker behandling, skal tilbydes et hurtigt, effektivt og helhedsorienteret tilbud.”

Derudover skal folkeskolen have et serviceeftersyn, lyder det i V-regeringens køreplan, og der skal både gennemføres et eftersyn af inklusionsindsatserne i folkeskolen og af samspillet mellem skole og fritidsliv.

Regeringen vil desuden sikre bedre rammer for elever med særlige behov – blandt andet ved at give fagligt udfordrede elever mulighed for at tage et såkaldt ”turboforløb” med henblik på at blive uddannelsesparate.

Psykologernes formand, Eva Secher Matthiasen, hilser V-regeringens sundheds- og socialpolitiske ambitioner velkommen og ser frem til at blive klogere på, hvordan økonomien bag de social- og sundhedspolitiske tiltag bliver skruet sammen.

– Det er positivt, at den nye regering vil forbedre indsatserne overfor børn og voksne udsatte, stofmisbrugere og løfte kvaliteten i behandling af demente og i ældreplejen generelt. Det bliver interessant at se, hvordan indsatserne skal foldes ud, når regeringen samtidig planlægger at skære milliarder af kroner af kommunernes budgetter, siger hun.

– F.eks. er ubehandlet psykisk sygdom ifølge KL og Carsten Koch-udvalget en af de største barrierer for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, og den slags problemer kan kun løses med tilstrækkelige ressourcer og specialiserede medarbejdere i kommunerne, siger psykologformanden.

Eva Secher Matthiasen bider også mærke i, at Venstres tidligere ambitioner om at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år ikke nævnes i regeringsgrundlaget. I stedet står der, at regeringen vil arbejde henimod et nyt system for kriminelle unge, og at den vil “etablere et større spillerum til at skræddersy den sanktion, der er mest effektiv i den konkrete sag – også selvom man er under 15 år.”

– Hvis det betyder konkrete forbedringer af indsatsen overfor børn og unge under 15, der begår kriminalitet, er det værd at kvittere for. Men vi venter stadig på at høre, hvad justitsministeren reelt vil stille op på området, og det glæder jeg mig til at få svar på, siger Eva Secher Matthiasen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge