Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet

 I

Den gradvise genoplukning af samfundet og ikke mindst af sundhedsvæsenet som nu er sat i gang betyder, at Sundhedsstyrelsen i går d. 13. april 2020 har udsendt ny vejledning om ”Håndtering af COVID-19 og plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet”.

Det fremgår af vejledningen, at psykologpraksis (og andre praksisområder) som udgangspunkt kan genoptage den vanlige aktivitet, dog fortsat med fokus på det overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning. Telefon- og videokonsultation bør som følge heraf fastholdes og disse skal fortsat være de primære konsultationsformer.

Dette betyder, at psykologpraksis skal anvende telefon- og videokonsultation i videst muligt omfang, men også at psykologerne kan tilbyde face-to-face konsultationer i forbindelse med behandling af klienter, hvor det tidligere ikke har været muligt at gøre brug af video og telefon.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge