Ny viden om fremtidens krav til psykologer i PPR

 I

KL og Dansk Psykolog Forening har i et fælles projektarbejde inviteret otte forskere til at give deres bud på fremtidens PPR. Det udgives nu i nyt temahæfte, og der er mere på vej

KL og Dansk Psykolog Forening aftalte ved OK15 et projekt om fremtidens krav til psykologer i PPR. Projektet skal inspirere kommuner til at udvikle psykologernes opgavevaretagelse i PPR og samarbejdet på inklusionsområdet i forhold til dagtilbud og skoler.

Nu udkommer et temahæfte med otte forskelige forskeres bud på fremtidens PPR til ledere, medarbejdere og interessenter i og hos PPR.

Temahæftets bidrag er skrevet af Jørgen Lyhne, Vibe Strøier, Jørn Nielsen, Charlotte Ringsmose, Jacob Storch, Thomas Szulevicz, Lene Tanggaard og Dorte Nissen.

Læs deres bud i temahæftet ”Fremtidens krav til psykologer i PPR”.

Inspirationsmateriale og møder på vej
Projektet har herudover indsamlet viden og konkrete eksempler fra ledere, psykologer, lærere, pædagoger og samarbejdspartnere fra seks kommuner. Det bliver samlet i et inspirationsmateriale og udsendt til alle landets PPR ledere i sommeren 2018.

Formålet er at inspirere landets PPR funktioner med konkrete eksempler på, hvordan det er lykkedes PPR og psykologer at omstille deres rolle og opgaveløsning til den stigende inklusionsopgave.

I løbet af efteråret 2018 inviterer KL og Dansk Psykolog Forening desuden landets PPR ledere til flere regionale møder for sammen at debattere fremtidens PPR.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge