Retningslinjer for børn og unge med adhd for snævre

 I

Der er udarbejdet et udkast  til nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af adhd hos børn og unge.

DP bifalder, at der udarbejdes kliniske retningslinjer, som et led i at understøtte en evidensbaseret indsats i arbejdet med psykisk syge og sårbare børn og unge.

Men DP mener, at den valgte metode er for snæver, når kun medicin anbefales og savner anbefaling af rådgivning, støtte til relationsudvikling og sociale kompetencer, psykoedukation mm. Det er et meget uheldigt signal, hvis udmeldingen fra en officiel retningslinje er, at alene medicin virker – og at der ikke inkluderes nogen form for rådgivning eller anden ikke-medicinsk støtte.

Dette har foreningen meddelt Sundhedsstyrelsen i et høringssvar.

DP er kritisk overfor, om bredden i den faglige repræsentation i tilstrækkeligt omfang har tilføjet retningslinjen en tilsvarende videnskabelig bredde og dermed gjort den til et tilstrækkeligt velfunderet og anvendeligt grundlag for at forbedre indsatserne for børn og unge med ADHD.

Retningslinjen bærer præg af et monofagligt, sundhedsvidenskabeligt paradigme med tilhørende kompleksitetsreducerende metoder, forståelse af og krav til evidens, hvilket primært har givet plads til anbefalinger af medicinske interventioner. Mere komplekse interventionsformer som social intervention, psykoedukation og andre interventionsformer, som bruges i børns og familiers dagligdag, kan ikke kontrolleres tilstrækkeligt til at opfylde de definerede undersøgelseskrav, uden at man ødelægger den kompleksitet, man i virkeligheden forsøger at undersøge.

Læs høringssvaret her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge