Nye retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser

 I

Dansk Psykolog Forening har netop udgivet et sæt retningslinjer til brug for det stigende antal psykologer, der arbejder med teknologiunderstøttede psykologydelser. Formålet er at sikre etik og kvalitet i behandlingen.

Af Nana Lykke, webredaktør

Stadig flere psykologer arbejder i deres daglige praksis med forskellige former for teknologiunderstøttede psykologydelser. Det handler fx om psykologydelser, der udføres som internetbaseret videokonsultation, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT), sms og e-mail, lydbaseret kontakt med klienter (internet), telefonisk kontakt med klienter, brug af apps i behandlingsøjemed samt deling af optagelser af klientsamtaler og optagelse af samtaler med f.eks. smartphone.

Nye muligheder for klienter og psykologer

De nye teknologier medfører fx, at klienter, der indtil nu har haft begrænset mulighed for traditionel psykologbehandling på grund af geografisk afstand, fysiske handicap, psykiske lidelser eller mangel på psykologer med specialviden i nærområdet, nu kan få adgang til teknologiunderstøttede psykologydelser. Samtidig udvides psykologernes mulighed for supervision, og teknologien kan også komme til at medvirke som en del af udviklingen af helt nye behandlingsformer.

Men de nye muligheder kalder samtidig på vejledning og retningslinjer, mener Kim Mathiasen. Han er medlem af det onlinepanel under Dansk Psykolog Forening, der gennem nogle år har haft fokus på problematikken, og han har nu sammen med panelets øvrige deltagere Kit Lisbeth Jensen og Iben Sejerøe-Szatkowski – og i tæt samarbejde med foreningens bestyrelse – færdiggjort de nye retningslinjer til psykologerne.

– Indtil nu har de teknologiunderstøttede psykologydelser ikke haft tydeligt offentligt fokus i Psykologforeningen, og området er også stadig nyt i Danmark. Mange kan være usikre på, hvad vi som psykologer skal være opmærksomme på, når vi møder klienter og brugere på nettet. Retningslinjerne tydeliggør, at det der gælder for psykologer i mødet med klienter og brugere offline også gælder online.

Iben Sejerøe-Szatkowski om de nye retningslinger

Psykolog Iben Sejerøe-Szatkowski, medlem af Dansk Psykolog Forenings onlinepanel, fortæller her om de nye retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser

– Meget af det, der gælder offline, når vi møder klienten, det gælder selvfølgelig også online. Men så er der noget mere, der bl.a. handler om software og hardware, og om at vi kender lovgivningen her og dygtiggør os i teknologien, siger Iben Sejerøe-Szatkowski.

Psykologens ansvar at holde sig opdateret

Formålet med de nye retningslinjer er at beskrive de overvejelser, som psykologen bør gøre sig for at levere teknologiunderstøttede ydelser, hvilke kompetencer psykologen bør besidde og endelig at sikre, at leveringen af ydelserne sker på etisk forsvarligt niveau. De nye retningslinjer skal på den måde fungere som en hjælp til psykologens forberedelse, planlægning og levering af teknologiunderstøttede psykologydelser..

– Vi skal som psykologer være opmærksomme på, at vi har et ansvar for at sætte os ind i retningslinjerne og den lovgivning, der omhandler teknologiunderstøttede psykologydelser, siger Iben Sejerøe-Szatkowski.

– På samme måde som vi uddanner og videreuddanner os i forskellige metoder og teknikker offline, har vi også den samme forpligtelse online. Vi skal have opmærksomhed på at kunne og kende det soft- og hardware, som vi arbejder med, og holde os for øje, at teknologien kræver konstant opfølgning, fordi udviklingen går forrygende hurtigt, siger hun.

Kit Lisbeth Jensen håber, at der løbende vil blive større gennemsigtighed for borgerne i forhold til psykologers onlinekvalifikationer.

– Borgerne skal også være opmærksomme, både på det soft – og hardware de benytter, men også på, om den fagperson, som de henvender sig til, har de fornødne kompetencer til at yde den mest kvalificerede hjælp i den konkrete situation.

– Og så har det været vigtigt for os, at retningslinjerne følger de internationale retningslinjer, samtidig med at de skulle efterleve bestyrelsens forventninger og fungere hensigtsmæssigt i vores kultur, siger Kit Lisbeth Jensen.

Undervejs siden 2013

Retningslinjerne har været på vej siden en arbejdsgruppe under Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer i 2013 udarbejdede det første udkast. I 2015 blev det nuværende onlinepanel etableret med Kit Lisbeth Jensen, Kim Mathiasen og Iben Sejerøe-Szatkowski, som alle arbejder med psykologien online til daglig, og i direkte tråd med onlinepanelets mål har de fleste af gruppens møder foregået via videokonference og fælles arbejde i fx. Googledocs.

Gruppen sender en tak til den oprindelige arbejdsgruppe for at have gjort et vigtigt forarbejde.

– Det har været en fordel, at vi kunne videreføre det arbejde, som arbejdsgruppen oprindeligt gjorde. Særligt må vi nævne Werner Regli, som har været uvurderlig ”knowhow” mand for særligt foreningsgangen i processen helt indtil i år, siger Kim Mathiasen.

Du finder anbefalinger, retningslinjer og baggrund her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge