Nye retningslinjer for undersøgelser kan løfte kvaliteten i børnesager

 I

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence-undersøgelser (FKU), som erstatter de tidligere fra 2011. Forældrekompetenceundersøgelser er en del af børnefaglige undersøgelser, når der skal foretages en psykologisk vurdering af forældrenes evne til at imødekomme barnets behov. Ifølge Knud Hjulmand, formand for Selskab for Børnesagkyndige, er det, ”glædeligt med nye reviderede retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser, som er fagligt gennemarbejdede og med fokus på kvalitet”.

For psykologer er det især afsnit 7 om psykologiske undersøgelser, der er relevant, som omhandler den psykologiske undersøgelse. Her står vigtige opmærksomhedspunkter for den autoriserede psykolog i undersøgerrollen, og Knud Hjulmand hæfter sig ved, at det fremgår i retningslinjen, at der altid skal indgå en psykologisk vurdering af barnet/børnene.

”Det er kun i forhold til de konkrete børn, vi reelt kan tale om forældrekompetencer – og undersøgelserne skal ikke blive isolerede voksenkliniske udredninger. Det er primært et speciale for erfarne psykologer med børne- og familiepsykologisk ekspertise”, siger Knud Hjulmand.

Som noget nyt er der også udarbejdet selvstændige retningslinjer for tilknytningsundersøgelser, som anvendes i sager, hvor kommunen overvejer at indstille til videreført anbringelse i resten af barndommen eller en tvangsbortadoption til plejeforældrene. Undersøgelsen udgør således en del af vurderingen af et barns tilknytning i forbindelse med anbringelsessager.

”Det er to meget vidtgående afgørelser, som kræver grundigt undersøgelsesarbejde med dokumentationen, men også sager, der handler om allerede anbragte børns tilknytning og forbundethed samt mulighed for stabilitet og kontinuitet i sine forhold resten af barndommen og nok resten af livet”, påpeger Knud Hjulmand.

De to sæt retningslinjer kommer netop nu, hvor regeringen er kommet med udspillet “Børnene først”, og retningslinjerne kan ifølge Knud Hjulmand bidrage til den styrkelse af faglig kvalitet i den samlede indsats på anbringelses- og forebyggelsesområdet for udsatte børn og familier, som børnepsykologer og Dansk Psykolog Forening kæmper for.

Læs mere om de to retningslinjer her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge