Nyt æresmedlem: Eva Mugge Pinner

 I

Traditionen tro udnævnte formanden for Dansk Psykolog Forening et æresmedlem under festmiddagen ved generalforsamlingen 2016. Æren tilfaldt denne gang cand.psych. Eva Mugge Pinner. Her gengives i stærkt forkortet form Eva Secher Mathiasens tale til det nye æresmedlem:

”De kritiske revisorer er et af foreningens vigtigste kontrolorganer. I skal holde bestyrelsen i ørerne, så pengene bliver brugt efter foreningens målsætninger og vedtagelserne på generalforsamlingen. Den opgave løser de kritiske revisorer på vegne af medlemmerne.

Og aldrig har nogen gjort det mere kompetent og velforberedt end du. Ikke kun fra talerstolen, men også under vores tilbagevendende møder i foreningen mærker vi, at det er din respekt for foreningsdemokratiet, der sætter damp på kedlerne.

Politisk aktiv
Politisk blev du vakt meget tidligt, og aktivist kunne du kalde dig, længe inden du i 1971 begyndte på universitetet. Dér var der gang i den, og specielt livligt var der jo på psykologi. Når vi taler om 1968, skal vi huske, at dét kun var startåret, og at demonstrationer, besættelse af fakultetet, balladen med RUC, kampen om Byggeren, Typografstrejken, kvindekampen, kollektivbevægelsen hørte 1970’erne til. Du var med i det meste og ser med liv i øjnene tilbage på de år.

Men du var også med i Psykologisk Fagråd, i Studenterrådet og i Studienævnet og med til at etablere en ny studieordning på psykologi.

Dit medlemskab af Dansk Psykolog Forening begynder med en happening skabt over temaet ”Et spøgelse går gennem Europa”. Spøgelset er i dette tilfælde arbejdsløsheden og gennem foreningens arbejdsløshedsudvalg var du i lange perioder meget aktiv på den front.

Center for hjerneskade
Du bliver underviser på Den Sociale Højskole, på Pædagogseminariet og på KUA. Herefter får du på Montebello i Helsingør et årsvikariat og danner en demensgruppe, som lægger grundlaget for noget i Danmark så nyt som psykisk rehabilitering. Året efter ansættes du i en uddannelsesstilling på Rigshospitalet, under den berømte psykolog Annelise Christensen. Nu handler det om neuropsykologi og et projekt, der senere bliver til Center for Hjerneskade. Da centeret er skabt, bliver du ansat som den første.

I syv år arbejder du som souschef på Center for Hjerneskade, afbrudt af et enkelt studieår i USA, hvor du udbygger din viden om rehabilitering. Så atter hjem til Danmark og et job som leder af Hjerneskadecentreret i Århus. Karrieren kulminerer, da du i 1998 vender tilbage til København i positionen som direktør for Center for Hjerneskade, en post du beklæder indtil 2003.

Dansk Psykolog Forening
Samtidig har du lagt dine kræfter i Dansk Psykolog Forening. Du har siddet i bestyrelsen i flere perioder, i Løn- og Stillingsstrukturudvalget, været formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget i en årrække. Og så passede du også arbejdet i Neuropsykologisk Fagnævn.

Du forhandlede den første sygesikringsaftale på plads med Amtsrådsforeningen. Du kendte den tidligere amtsborgmester Ib Frederiksen fra forhandlinger i dine Århus-år, og du kvitterede for gammelt venskab ved at skrue honorarkravene noget højere op, end du havde mandat til. Og fik dem igennem. Vi kan blandt andre også takke dig for tilblivelsen af den neuropsykologiske specialistuddannelse.

Siden 1980 har du været forkæmper for psykologfaget i bredden og neuropsykologien i særdeleshed. Med knytnæven banket i bordet har du sat disse og andre dagsordener i Dansk Psykolog Forening. Og dit politiske virke i foreningen altid har været med udgangspunkt i medlemsdemokratiet.

Man skal have gjort noget særligt for foreningen for at blive æresmedlem. Det har du til fulde”.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge