Nyt blanketsamarbejde mellem DP og Forsikring & Pension

 I

Dansk Psykolog Forening og Forsikring & Pension har indgået aftale om psykologstatusblanketter til oplysning af forsikringssager om tab af erhvervsevne. Aftalen træder i kraft 1. august 2018. Formålet er at sikre smidige rammer for udveksling af oplysninger mellem psykolog og forsikringsselskab i skadesager, hvor kun de nødvendige oplysninger udveksles, og hvor psykologen sikres betaling for sit arbejde.

Her kan du læse om aftalen og finde vejledning til brug af aftalen.

Kontakt Dansk Psykolog Forenings sekretariat ved spørgsmål til brug af blanketterne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge