Nyt center skal skabe mere værdighed for ældre

 I

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune opretter et Center for Livskvalitet i samarbejde med Aarhus Universitet, som skal tilbyde ældre borgere samtaler om livet og døden og sikre mere værdighed.

Centret vil ansætte fire psykologer, der til at starte med vil tage ud til plejehjem i Aarhus Kommune og tilbyde samtaler til de ældre. Senere vil samtalerne blive udvidet til at omfatte borgere, der modtager hjælp af hjemmeplejen. Psykologerne skal, udover at tale med de ældre, også fungere som sparringspartnere for kommunens plejepersonale. Leder af centret bliver lektor Lars Larsen, lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Han skal samtidig stå for at undersøge effekten af samtalerne med de ældre, ligesom han skal sikre, at det er den nyeste forskning på området, der spiller sammen med praksis.

Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, støtter op om tiltaget og siger i en artikel på Aarhus Kommunes hjemmeside, at hun er glad for, at kommunen prioriteter psykologtilbud til ældre borgere:

– Vi har alt for længe været vidne til, at ældre borgere landet over får tilbudt medicin mod de særlige eksistentielle udfordringer, som den tredje alder indebærer. Psykologerne kan gennem samtaler bidrage til øget trivsel og livskvalitet hos ældre borgere, og jeg er slet ikke i tvivl om, at forskning også hér vil vise, at psykologhjælp er langt mere virkningsfuld, siger hun og fortsætter:

– Det er derfor også meget glædeligt, at indsatsen kombineres med forskning, så man på sigt kan udbrede den viden, man får, og forbedre indsatsen i flere kommuner landet over.

Centret forventes at være klart 1. august 2016, og midlerne til projektet stammer fra regeringens såkaldte værdighedsmilliard til ældreområdet.

Centret kan også ses i lyset af Psykologkampagnens indsats på ældreområdet, og selv om kampagnen blev afsluttet i marts 2016, har den gødet jorden for en lang række tiltag, som Dansk Psykolog Forening fortsat har en forventning om at se udmøntet i konkrete resultater.

Se artiklen på Aarhus Kommunes hjemmeside her.
Se stillingsopslag her.
Se også Aarhus Kommunes vision om  udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne har mere magt og hvor velfærd skabes i fællesskab. Visionen går under navnet: “Kærlig kommune“.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge