Nyt fra de kritiske revisorer

 I

Foreningens årsregnskaber revideres altid af kritiske revisorer, der er valgt af medlemmerne på foreningens 3-årige generalforsamling. Men hvad kigger de egentlig på? Læs denne beretning fra de kritiske revisorers egen hånd

De i alt fire kritiske revisorer har netop været samlet. Vi er de to valgte, ”gamle” revisorer: Mugge Pinner og Per Markussen, samt de nye, unge suppleanter Thea Skjellerup og Aleksander Miller.

Hvorfor overhovedet have kritiske revisorer, kan man spørge. Ja, dels er det vedtægtsbestemt i Dansk Psykolog Forening at fastholde GF-beslutninger med bestyrelses- og ledelsens ageren, dels oplever vi, at det giver god mening at fokusere på, hvad vores kontingent går til, for husk, at bruttobudgettet er nu oppe på ca. 55 mio. kr.

Vi samles tre gange om året med foreningens ledelse og økonomimedarbejdere: formand Eva Secher Mathiasen, foreningens nye direktør Jacob Stengaard Madsen, Ole Nielsen og Susanne Hansen som økonomifagfolk samt Arne Grønborg fra bestyrelsen. Møderne giver god indsigt i Dansk Psykolog Forenings aktiviteter og samlede økonomianvendelse med mange kommentarer og detaljerede spørgsmål. Vi vil forsøge at gengive få, vigtige momenter her.

Vigtigste nøgletal for årsregnskabet 2018
De vigtigste nøgletal for årsregnskab 2018 viste, at fra et budgetteret underskud på 1,7 mio. kr. ses nu et lille overskud for 2018, grundet 1,8 mio. kroners mindre forbrug. Herved øges foreningens egenkapital til ca.15 mio.kr., og spørgsmålet, “hvor stor en egenkapital skal vi have?”, bliver igen aktuelt.

Overskuddet skyldes bl.a. mindre aktivitet og en senere igangsætning af diverse udvalg og arbejdsgrupper, jf. at 2018 var et GF-år med mange nyvalgte. Men forholdet, at diverse nedsatte udvalg og arbejdsgrupper – inklusive os selv som kritiske revisorer – etableres og igangsættes indenfor en rimelig responstid, er et vigtigt spørgsmål, vi nogle gange gør opmærksom på.

To ”smertensbørn” har vi ofte haft fokus på: “Fagmagasinet ”P” samt kursusvirksomheden, der oprindeligt år tilbage og ideelt var ønsket at hvile i sig selv. Det er ikke muligt for P, fordi annonceindtægterne i vore digitale tider er faldet markant, sådan at fagmagasinet nu er budgetlagt med et merforbrug på ca. 700.000 kr., og også i kursusregnskabet ses en mindre overskridelse med et underskud, der dog er 270.000 kr. mindre.

Vores hjemmeside ”Alt om Psykologi” er nu gået fra udviklingsprojekt til budgetlagt drift på 700.000 kr. og ramte fint budgettet.
TR-budgettet blev tydeligt overskredet, hvilket vi dog anser som velbegrundet og godt, da 2018 var overenskomstår, hvor vi fagligt rustede os, da der var udsigt til konflikt; her var der stor søgning til kurser og arrangementer for TR’erne.

Endelig blev der anvendt mange midler på GPDR-arrangementer for især privatpraktiserende psykologer, jf. den nye og komplekse lovgivning om det.

Samlet kunne vi godkende regnskabet for 2018. Nu er der udarbejdet et revideret 2019-budget, da vi som bekendt nu har 3-årige GF-perioder, hvor der skal kunne økonomistyres efter behov hvert år.

Nogle mener om de kritiske revisorer, at de er nogle talnørder eller regne-ark-freaks. Sådan oplever vi os ikke. Vi skal selvfølgelig kunne læse og forstå et regnskab, men mest glædes vi ved at indgå i en lille, central enhed i DP med mulighed for at følge og drøfte vores forenings mangfoldige aktiviteter.

Vi giver ny orientering i begyndelsen af 2020 efter behandling af regnskab 2019.

Venlige hilsner de kritiske revisorer

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge