Nyt netværk for yngre psykologer

 I

En række yngre psykologer har stiftet ”Netværket for Yngre Psykologer af Dansk Psykolog Forening”. Netværket vil bl.a. vil arbejde for at styrke yngre psykologers aktive deltagelse i Dansk Psykolog Forening og for at der kan ydes støtte for yngre psykologers professionsfaglige udvikling.

Den 30.4.2016 afholdt ’Netværket for Yngre Psykologer af Dansk Psykolog Forening’ stiftende generalforsamling. I et skriv til Dansk Psykolog Forening lyder det:

Flere fagforeninger har problemer med at tiltrække de yngre kræfter – og Dansk Psykolog Forening er ingen undtagelse. Netværket er et resultat af mange yngre psykologers ønske om at tage mere aktiv del i Dansk Psykolog Forening generelt. Dette ønske blev også afspejlet i kandidaterne til bestyrelsen og yngre psykologers deltagelse ved dette års GF”, siger netværket til Dansk Psykolog Forening.

Formålet med netværket er at etablere en interessegruppe for yngre psykologer i Danmark. Ungdom kender ingen alder, og netværket inkluderer både nyuddannede og nyautoriserede psykologer samt studerende sidst på uddannelsen. Vi ønsker at skabe basis for et netværk, der kan varetage yngre psykologers interesser, både socialt, fagligt og fagpolitisk.

Udover at agere socialt samlingspunkt og grobund for netværksdannelse vil netværket arbejde for, at der kan ydes støtte for yngre psykologers professionsfaglige udvikling, at styrke psykologers udbytte af autorisationsordningen og at bidrage til udvikling af kurser og anden videreuddannelse, der er fokuseret på forhold først i karrieren.

Netværket ønsker at styrke yngre psykologers aktive deltagelse i Dansk Psykolog Forening. Fagpolitisk vil netværket blandt andet arbejde for at fremme en bedre overgang fra status som studerende til fuldbyrdet og ligeværdig deltager af den psykologfaglige profession. Mere specifikt ønskes der at arbejde for bedre muligheder for at opnå autorisation og at nedbringe arbejdsløsheden for yngre psykologer, da dimittendarbejdsløsheden udgør en særlig udfordring.

Der ønskes et tæt samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, hvorfor det også er inden for netværkets målsætning at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i spørgsmål, der angår netværkets medlemmer.

Hvis du deler netværkets interesser, og du har lyst til at være medlem, så kan du overføre 100 kr. i årligt kontingent til reg. nr.: 0400 og konto nr.: 4021315198. Samtidig bedes du sende en mail til yngrepsykologer@gmail.com med fulde navn, adresse og stilling. Man skal være medlem af DP for at blive medlem, og man må ikke have opnået fuld specialistuddannelse. Studerende cand.psych. kan være associerede medlemmer af netværket og betaler ikke kontingent.

Har du lyst til at læse mere, kan du tage et kig på vores facebookgruppe ”Yngre psykologer”, eller på netværkets hjemmeside. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at sende os en mail.

På vegne af Netværket for Yngre Psykologer

Nina, Ditte, Charlotte, Lea, Louise, Maja, Tina, Camilla og Marie, bestyrelse for netværket.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge