Inklusion stiller krav til alle

 I

Kan der snart siges noget nyt om inklusion? Har debatten ikke for længst rundet alle problemstillinger og udpeget, hvor vanskeligheder og løsninger ligger, når vi skal leve op til det overordnede politiske mål om at udskille færre børn fra de almindelige dagtilbud og den almindelige undervisning?

Faktum er, at der ligger masser af opgaver og venter, når den gamle virkelighed skal omsættes til en ny. Ikke mindst psykologerne i PPR bliver vigtige aktører, når de mange inklusionsambitioner skal indfries. Lad os sætte ord på, hvad der er under forandring.

Historisk har PPR-psykologernes opgaver været rettet mod afdækning og afhjælpning af individuelle børns vanskeligheder – og dette individfokus var funderet i lovgivningen og i praksisser og procedurer, fx omkring indstillinger og tildeling af specialundervisning. Havde Markus i 3. a problemer, blev han ”sendt” til psykolog. Der var tale om én-til-én-psykologhjælp.

Over årene har PPR udviklet sig til at arbejde mere konsultativt. Vi har bevæget os mod et større fokus på børns udviklingsrum og betingelser. Vi har fokus på kontekster, børnefællesskaber, læringsmiljøer osv., altså på de voksne omkring barnet og deres evne til at understøtte børns udvikling, læring og trivsel. Alligevel har rammer, procedurer og pengestrømme i vidt omfang fastholdt skolen og PPR i et individuelt problemsyn.

Men inklusionen stiller krav til alle. Markus udgør ikke længere problemet, for det består i samspillet med omgivelserne, hele klassen, dens lærere, forældrene. Det er en totalt forandret måde at anskue og løse opgaven på, som stiller øgede krav til tilstedeværelsen af psykologkompetencer: viden om arbejdet med processer, relationer og udvikling.

Ressourcetildelingerne er de fleste steder fortsat bygget op om enkeltbørn med særlige behov. Det er en skævhed, der må rettes op på, hvis ikke pædagoger, lærere og forældre skal se psykologen som garant for støtte til individet. Psykologforeningen kommer i stadig tættere dialog med Kommunernes Landsforening, som gerne ser forandringer.

Med nedsættelsen af en ekspertgruppe i foreningsregi bevæger vi os lige nu fra politik til realisering. Der kan i den grad siges noget nyt om inklusion.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge