Nyt selskab: Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi

 I

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi indkalder til stiftende generalforsamling.

Selskabet ønsker at fremme kendskabet til klinisk sexologi blandt psykologer og at medvirke til at højne det sexologfaglige niveau blandt psykologer, som ønsker at integrere sexologiske kompetencer i deres arbejde, eller allerede gør det.

Alle er velkomne uanset forudgående kendskab til området. Der serveres forfriskninger.

Ingen tilmelding.

Generalforsamlingen afholdes den 5. december 2018 kl. 17-19 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge