Psykologer m/ydernummer: Ændringsaftale sikrer højere honorar for første konsultation på video

 I

Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgik d. 12. marts 2020 en midlertidig tillægsaftale til overenskomst om psykologhjælp. Sigtet med aftalen var hurtigt at skabe mulighed for at undgå smittespredning og samtidig opretholde adgangen til psykologhjælp. Således kan ydernummerpsykologer yde psykologhjælp via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor psykologen vurderer det fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte klient.

Med tillægsaftalen blev første konsultation via video honoreret med samme niveau som anden og efterfølgende konsultationer. Vi er nu blevet enige med Regionernes Lønnings- og Takstnævn om en ændringsaftale til tillægsaftalen, så første konsultation via video også honoreres højere og svarende til første konsultation ved fremmøde (1031,87 kr. i oktober 2019-niveau).

Ændringsaftalen træder i kraft i dag d. 15. april 2020. Vi opfordrer systemleverandørerne til at implementere aftalen hurtigt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge