Nyt til psykologer med ydernummer om sammenlægning af økonomiske rammer og forhøjet omsætningsgrænse som følge af covid-19

 I

Covid-19 har medført en nedgang i aktiviteten hos de selvstændige psykologer samt hos lægerne, der henviser til psykologerne.

Selv om Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået aftale om telefonisk behandling og udvidet behandling via video, er der stadig mange behandlingsforløb, der er blevet forlænget eller udsat. Samtidig forventes det, at pandemien vil medføre en stigning i behandlingskrævende angst og depressionstilfælde. Derfor forventes der i andet halvår af 2020 at være et ekstraordinært stort behov for psykologbehandling. Dansk Psykolog Forening har derfor været i dialog med RLTN om en række yderligere tiltag, der kan give plads til og understøtte en forhøjet aktivitet resten af året.

Vi er glade for, at det er lykkedes at slå de to økonomiske rammer for henvisningskategori 1-9 og 10-11 sammen, så en eventuel overskridelse af den økonomiske ramme for behandling af angst og depression kan finansieres af uforbrugte midler i rammen for henvisningskategori 1-9. Samtidig er det lykkedes at hæve den individuelle omsætningsgrænse for behandling af angst og depression fra 308.220 kr. til 363.443 kr. (april 2020 niveau) af regionens andel af omsætningen. Endelig har vi aftalt, at VideoPsykolog (VideoKonsultation) via sundhed.dk fortsat er gratis frem til udgangen af marts 2021.

På nuværende tidspunkt er der derfor god plads i de økonomiske rammer til en øget aktivitet i forhold til behandling af både de udsatte forløb samt det forventede øgede behov. Som forening ser vi gerne, at aftalerne bidrager til at forbedre borgernes mentale helbred, og vi opfordrer derfor vores medlemmer til en øget aktivitet i det omfang det er muligt, selvfølgelig med hensyntagen til omsætningsgrænse og jeres arbejdsmiljø – samt fortsat iagttagelse af relevante covid-19 retningslinjer.

Vi har aftalt med RLTN, at vi følger situationen og forbruget på psykologordningen samt at vi optager nye drøftelser, hvis ovenstående tiltag ikke kan imødekomme behovet fra angst- og depressionsramte patienter. Samtidig følger vi løbende forbruget af de sammenlagte rammer og melder ud til jer, hvis der skulle blive behov for at dæmpe aktiviteten.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge