Nyt til selvstændige psykologer: Justeringer i kompensationsordninger samt plakat til klinik

 I

Her kan du læse om

  • Justeringer i kompensationsordninger
  • Information om plakat til klinik

Justeringer i kompensationsordninger

Der er indgået en politisk aftale om justering af de allerede eksisterende kompensationsordninger, der er relevante for selvstændige. Nedenfor er en kort oversigt over de væsentlige ændringer i de forskellige kompensationsordninger. Du kan finde mere information om aftalen og justeringerne i kompensationsordningerne her.

Derudover kan du finde kontaktoplysninger på Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder her. Denne hotline er oprettet for at vejlede dig i forhold til den konkrete anvendelse og ansøgning af de forskellige kompensationsordninger.

Oversigt over væsentlige ændringer i de forskellige kompensationsordninger:

Kompensation af virksomheders faste omkostninger
En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.

Justering af virksomhedernes omsætningsnedgang (før 40% nu 35%) som forudsætning for kompensation for faste omkostninger

Nedsættelse af minimumsgrænsen for faste udgifter fra 25.000 kr. til 12.500 kr. over en 3 måneders periode for at kunne få kompensation for faste omkostninger

Kompensation for selvstændige og freelancere
En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad.

Kompensationsgraden forhøjes for de selvstændige og freelancere til 90 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet

Øvrige tiltag
Ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst Der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv.

Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.

Information om plakat til klinik

Sundhedsstyrelsen opfordrer i deres seneste notat vedrørende håndtering af COVID-19 til, at plakaten ”Ny Coronavirus – beskyt dig selv og andre” hænges op i klinik og i venteværelse for at fremme hensigtsmæssig adfærd. Du kan finde plakaten her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge