Nyt til selvstændige psykologer om covid-19 og håndtering af situation i Dk

 I

Nyt til selvstændige psykologer i anledning af den aktuelle situation med coronasmitte i Danmark:

Håndtering af situationen, tillægsaftale til POK og videoløsning

Her kan du læse om

  • Håndtering af situationen i din virksomhed
  • Tillægsaftale til overenskomst om psykologhjælp for at mindske spredning af coronasmitte
  • Mulig løsning til videokonsultationer i psykologpraksis

Håndtering af situationen i din virksomhed: Følg myndighedernes anbefalinger
Vi opfordrer til, at du som selvstændig psykolog følger myndighedernes anbefalinger tæt og tager de nødvendige forholdsregler som følge af den aktuelle situation med coronasmitte. Det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke forholdsregler, der er nødvendige, og der er tale om en individuel vurdering, du skal tage som virksomhedsejer med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes anbefalinger udvikler sig løbende, og du kan følge med på hjemmesiden www.coronavirus.dk.

Her er der bl.a. information om, hvordan man skal forholde sig, hvis man får symptomer på COVID-19 og gode råd til at forebygge smittespredning.

Overvej konsultationer via video eller telefon: Selvstændige psykologer kan overveje at anvende videokonsultationer eller telefoniske konsultationer til behandling af andre klienter, hvis man som psykolog vurderer, det er fagligt meningsfuldt.

Særligt om økonomiske forhold:
På Erhvervsstyrelsens hjemmesiden www.virksomhedsguiden.dk finder du information fra myndighederne til virksomheder i forbindelse med coronasmitte. Her kan du bl.a. læse om myndighedernes økonomiske hjælpepakke til selvstændige.

Tillægsaftale til overenskomst om psykologhjælp for at mindske spredning af coronasmitte
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Psykolog Forening (DP) har i dag d. 12. marts 2020 indgået en midlertidig tillægsaftale til overenskomst om psykologhjælp i forbindelse med den aktuelle situation med coronasmitte i Danmark.

Sigtet med aftalen er, at ydernummerpsykologer kan yde psykologhjælp via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor psykologen vurderer det fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte klient.

Konsultation via video
Det følger af overenskomsten, at den psykologiske behandling kan gives som videokonsultation. Normalt kan første konsultation som udgangspunkt ikke afholdes ved videokonsultation. Men med tillægsaftalen bliver det muligt i aftalens løbetid også at afholde første konsultation som videokonsultation.

Kravet om, at psykologen skal befinde sig på klinikadressen, mens behandlingen foregår, suspenderes midlertidigt i aftaleperioden for så vidt angår videokonsultationer. Det betyder, at videokonsultationer kan gennemføres fra andre steder end klinikadressen. Psykologen skal dog fortsat sikre, at gældende regler om databeskyttelse overholdes i forbindelse med videokonsultation.

Særligt om honorar og ydelsesnumre for konsultationer via video

Honoraret for videokonsultation er fastsat som følger (oktober 2019-niveau), hvoraf 40 procent er egenbetaling:

 

 

 

Ved konsultationer via video gælder ovenstående honorar både ved førstekonsultation og efterfølgende konsultationer. Der vil dermed i denne midlertidige periode være lavere honorar for første konsultation pr. video, end det sædvanlige honorar for første konsultation.

Konsultation via telefon
Det er i aftaleperioden midlertidigt muligt at gennemføre konsultationer telefonisk.

Der er ikke krav i overenskomsten om, at psykologen skal befinde sig på klinikadressen, mens behandlingen foregår som telefonisk konsultation.

2. og efterfølgende konsultationer kan gennemføres telefonisk, hvis psykologen vurderer det relevant, og hvor det er muligt. Også 1. konsultation kan gennemføres telefonisk, hvis psykologen vurderer, at det er fagligt relevant.

Ved telefonisk konsultation skal psykologen anvende de eksisterende ydelsesnumre for konsultationer. Derudover skal psykologen ved telefonisk konsultation anvende koden 1011 som en registreringskode, der har til formål at skade overblik over anvendelsen af telefonkonsultationer. Vi har givet IT-udbyderne besked om aftalen, så den nye registreringskode kan implementeres i deres systemer hurtigst muligt.

Ved telefonkonsultationer identificeres klienten ved at oplyse cpr-nummer.

Du finder den midlertidige tillægsaftale her.

Du er velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forening, hvis du har spørgsmål til den midlertidige tillægsaftale.

Mulig løsning til videokonsultationer i psykologpraksis
I forbindelse med den aktuelle situation med coronasmitte i Danmark er der opstået et akut behov for en it-løsning til videokonsultationer i psykologpraksis.

Danastar har i den forbindelse oplyst, at deres løsning G Suite Professional er GDPR-compliant, og at man som psykolog kan være sikker på, at alle data opbevares krypteret og ikke forlader Europa.

Du kan læse om løsningen, vilkår m.v. samt hvordan du kommer i gang med at bruge den her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge